top of page

Gideons Projecten

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. 


Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan. 


Hieronder een aantal actieve Gideons projecten. We vullen de website steeds verder aan met meer projecten. Maar we doen ook regelmatig kortlopende acties en projecten, die kun je terugvinden via updates & ideeën. 

Sociale transitie, Energietransitie, Materialentransitie

sociale transitie60.png

Het beste idee van Gideon

Een campagne van en door Gideons over de 1,5-graad doelstelling en het verduurzamen van de samenleving.

Sociale transitie

sociale transitie60.png

Spinwaves lab

Leiderschap en innovatie in de gebouwde omgeving

Energietransitie

sociale transitie60.png

Alle kantoren Label C

Kantooreigenaren kunnen voor 1 miljoen huishoudens energie besparen

Sociale transitie

sociale transitie60.png

Gideon Transitie Game

Gamified leren en activeren

Materialentransitie

sociale transitie60.png

Wij willen houtbouw

Bewustwordingscampagne over houtbouw gericht op consumenten

Aankomende projecten

Deze projecten zijn nog in ontwikkeling. Je kunt er alvast over meedenken en op brainstormen. Je kunt je ook al inschrijven op dit project zodat je, wanneer het start, zeker aan boord bent. Welkom!

Carbon budgetteers

Norbert Schotte

bottom of page