top of page
Ons idee wit200.png

Nederland moet de komende 10 jaar 60% minder CO₂ uitstoten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De bouwsector draagt voor de productie van bouwmaterialen zo’n 11% bij aan de totale CO₂-uitstoot van Nederland. Daarnaast is 26% van de CO₂-emissie gekoppeld aan energiegebruik door huizen en gebouwen.

De bouwsector heeft een belangrijke rol in het fors reduceren hiervan. Doordat de bouwsector de afgelopen jaren nauwelijks minder CO₂ heeft uitgestoten voor productie van materialen moet de sector geen 60% halen maar 75% in 2030. In het huidige tempo gaat de bouw echter hooguit 10% minder CO₂ uitstoten. Er ligt dus een uitdagende opgave waar we met de hele bouwsector keihard ons best voor moeten doen.

 

Vanuit dat besef en die urgentie is dit initiatief ontstaan. Wij noemen onszelf Gideon – building transition tribes en willen de noodzakelijke transitie van de bouw versnellen. Wij gaan, met veranderingsgezinde mensen van binnen en buiten de bouw, de juiste condities creëren, zodat we de Parijse klimaatdoelen wél halen. Wij weten het, het is eerder geprobeerd om de bouw te veranderen, alleen altijd vanuit de bestaande kaders en de brancheclubs als initiatiefnemers. Tot dusver is dat niet gelukt. Daarom gaan wij het anders doen. Niet met de usual suspects, maar met friskijkers en dwarsdenkers en partijen die écht willen veranderen. Een gecombineerde top-down én bottom-up aanpak.

 

Zelfsturende tribes

Verandering wordt niet top-down opgelegd of bedacht en uitgevoerd door een klein clubje mensen. Om de bouwsector echt in beweging te krijgen en verandering te realiseren gaan we samen aan de slag. Wij willen dat Gideon een beweging is waarbij zelfsturende tribes, bestaande uit verschillende mensen en verschillende bedrijven en organisaties, met elkaar samenwerken om ideeën te realiseren.

 

Meedoen aan een tribe?

energietransitie.png
Energietransitie

De uitrol van efficiënte installaties en energiebesparing in de bouw moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen. 

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen.

sociale innovatie.png
Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing.

Gideon wit.png
bottom of page