top of page

Alle kantoren Label C

Kantooreigenaren kunnen voor 1 miljoen huishoudens energie besparen

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor het 34% van het energieverbruik in Nederland. Daarmee is de gebouwde omgeving de grootste energiegebruiker. Juist omdat dit aandeel zo groot is, zijn er diverse wetten om het energieverbruik te beperken. Per 1 jan 2023 zijn eigenaren van kantoorgebouwen wettelijk verplicht om minimaal Energielabel C voor hun gebouwen te hebben. Daarnaast is ook de Informatieplicht energiebesparende maatregelen verplicht, waarbij alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen doorgevoerd moeten zijn. Alleen voldoen veel panden niet aan die minimale wetgeving. En wat doen we daaraan? Bijna niets. In tijden van energieschaarste is dat onverantwoord. Tijd voor aandacht en actie!

Weet je al waar de Alle kantoren Label C-actie van Gideon over gaat en ben je op zoek naar informatie specifiek voor burgers/werknemers, bedrijven/pandeigenaren of voor de (lokale) politiek? Lees dan verder op de subpagina's

Achtergrond

De verplichting van deze energiebesparende maatregelen is al 5 jaar bekend bij vastgoedeigenaren. Toch voldoet per 1 januari 2023 maar net 50% van het aantal kantoren aan deze wettelijke vereisten.


Gemeenten mogen per 1 jan 2023 boetes opleggen of zelfs kantoorpanden afsluiten als ze niet voldoen. Door budgetten en een schaarste aan personeel om te handhaven, is de kans klein dat ze dat daadwerkelijk gaan doen.


Energie is vanwege geopolitieke spanningen schaars en de overheid besteedt tientallen miljarden om hoge prijzen te compenseren en energiearmoede te voorkomen. Niet handhaven is eigenlijk geen optie. Er kan nog zoveel gedaan worden om kantoorpanden energiezuiniger te maken. Niet voldoen aan de minimale wettelijke maatregelen is geen optie.


Alle kantoren Label C


Minimaal Energielabel C (of hoger)

Slechts 50% van de kantoorgebouwen beschikt over een geldig Energielabel.


Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal een Energielabel C hebben geregistreerd. Dit is sinds 2012 al opgenomen in het Bouwbesluit. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt!

In Nederland zijn er naar schatting van RVO 65.000 kantoren die vallen onder de Label C-verplichting. Eind 2022 heeft volgens de labelregistratie 50% van deze kantoren Energielabel C of beter. Daarnaast heeft 11% van de kantoren een label D of slechter. Voor 39% is helemaal nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet de helft van de kantoren nog niet aan de Label C-verplichting.Energielabel kantoorgebouwen

Dat zo weinig kantoren voldoen is vreemd. Zeker omdat kleine investeringen vaak al toereikend zijn om tot C-label te komen, zo blijkt ook uit het Kantorenmarkt rapport van NVM (2022). Bovendien zijn de mogelijke besparingen substantieel. Uit onderzoek van Taskforce Label A blijkt dat een kantoor met een label G gemiddeld meer dan 4 keer zo veel gas verbruikt als voor een gebouw met een A-label. Het verwarmen van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in heel Nederland kost ca. 1,5 miljard m³ gas per jaar (naast o.a. stadverwarming). Door alle gebouwen op een A-label te brengen is hierop een besparing van 50% te realiseren. Dat is evenveel als 625.000 huishoudens per jaar verbruiken.

Informatieplicht Energiebesparing

Slechts 8% van de gebouwen voldoet aan de Energiebesparingsplicht.

 

Al sinds 2007 staat in het activiteitenbesluit de energiebesparingsplicht. Daar bovenop geldt sinds 1 juli 2019 de informatieplicht Energiebesparing, waarin organisaties verplicht zijn om te rapporteren over de uitvoering van de energiebesparingsplicht. Eigenaren en gebruikers van panden die meer dan 50.000 kWh elektra verbruiken en/of meer dan 25.000 m2 aardgas, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die ze in 5 jaar kunnen terugverdienen.

 

Dit op straffe van een dwangsom die begint bij 10% van de energierekening, en die kan oplopen tot 2500 euro per week.

In juli 2022 heeft tweederde de verplichte informatie aangeleverd en slechts 8% voldeed aan de energiebespaarplicht.


Slechts 8% van de kantoorgebouwen voldoet aan de Informatieplicht Energiebesparing
Informatieplicht Energiebesparing

Gezien het feit dat maar 8% ruim drie jaar na invoering voldoet aan de informatieplicht kunnen je stellen dat er hier nogal wat schort. Zowel aan urgentie bij kantooreigenaren, als aan toezicht en handhaving. En dat terwijl bedrijven maar liefst 1 miljard kuub aardgas (evenveel als 833.000 huishoudens) en 5 miljard kWh elektriciteit (evenveel als 1,7 miljoen huishoudens) kunnen besparen door maatregelen uit te voeren die ze binnen 5 jaar terugverdienen. Dat berekende Common Futures in opdracht van de NVDE. Hiermee kunnen we de CO2 uitstoot met 4 Mton reduceren.

Gideon doet


De wetgeving is er natuurlijk niet voor niets. Het is schrijnend te zien dat de wetgeving niet wordt nageleefd en dat er niet wordt gehandhaafd. Zeker in een tijd waarin energie schaars is en energiearmoede oploopt.


Om hier aandacht op te vestigen, en bij te dragen aan een oplossing, voert Gideon actie om bedrijven te helpen en te stimuleren haar verantwoordelijkheid te nemen en vraagt de overheid (pro-actief) te handelen. Zo hopen we ook dat we de Rijksoverheid kunnen stimuleren met ons 10-puntenplan om meer energiebesparing bij kantoren te realiseren. Wij hebben deze


Nu is de tijd gekomen om de verplichting nog meer onder de aandacht te brengen, zodat we binnen no time 100% Label C (of hoger) kantoren hebben én landelijk maximaal energie besparen.


Bekijk ook onze campagne-video:
Wil je zelf iets doen?

Op onderstaande pagina's is meer te vinden over de acties die wij als Gideon opzetten of ondersteunen om alle kantoorgebouwen in Nederland Energiezuiniger te maken.


  • Kantooreigenaar of gebruiker? Natuurlijk wil ook jij zoveel mogelijk energie besparen. Op de pagina Bewuste Bedrijven vind je wat jij als bedrijf kan doen. Ben je huurder van een pand, dan hebben we brieven die je naar je verhuurder kunt sturen. Ben je op zoek naar informatie hoe jij kunt verduurzamen? Ook dat hebben we voor je.

  • Ambtenaar of politiek betrokken? Landelijk activeren we het Rijk en gemeenten om meer te doen met de Label C verplichting en de Energiebespaarplicht. Op de pagina Ondernemende Overheid kun je vinden de gemeente zou kunnen doen en wat vinden wij dat het Rijk zou moeten doen.

  • Burger of werknemer? Op de pagina Betrokken Burgers kun je alles terugvinden wat jij als betrokken burger kan doen om een bijdrage te leveren aan klimaatactie utiliteitsgebouwen. Zo vind je daar onder meer een brief die je aan je werkgever kunt sturen om deze aan te sporen zoveel mogelijk energie te besparen.
Gideon wit.png
bottom of page