top of page

Gideon Transitie Game

Gamified leren en activeren

Gideons willen de willen de noodzakelijke transitie van de bouw en vastgoedsector versnellen om zo binnen de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden opwarming te blijven. Bij het project Gideon Transitie Game zetten we gamified leren in om invulling te geven aan dit doel. Met gamified leren kunnen we grote groepen mensen activeren om bijvoorbeeld energieverbruik te verminderen. Maar ook het platform kan ook gevuld worden met andere thema’s uit de verschillende Gideons tribes.

Elke programma (een game) bestaat uit 6 challenges. De games over energiebesparing kunnen bijvoorbeeld gaan over: energiezuinig gedrag, isolatie, efficiënte installaties voor het gebouw, aardgasvrije en efficiënte apparaten in het gebouw en meer duurzame opwekking. Deze challenges kan je dan in 6 weken tijd aanbieden aan de markt. Deelnemers zijn 30 tot 60 minuten per week bezig met de game.Meer kennis is meer vraag

Technisch en financieel zijn er al zo veel mooie oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Het probleem is dat de opdrachtgevende markt onvoldoende kennis heeft om de juiste vraag te stellen en de aanbiedende markt te weinig kennis om de juiste invulling daaraan te geven. De bouwwereld is conservatief, en als opdrachtgevers de vraag tot duurzamere producten en diensten niet gaan stellen, komt er te weinig actie.


We moeten dus de kennis die we hebben (en bij de GIDEONS barsten we van de kennis) op een leuke, laagdrempelige manier bij zoveel mogelijk mensen zien te krijgen. Enerzijds zodat huurders en eindgebruikers de juiste vraag gaan stellen, en gebouwen ook zuiniger gaan gebruiken. En anderzijds zodat aannemers en onderhoudspartijen weten hoe ze opdrachtgevers optimaal kunnen ondersteunen in de transitie die nodig is. Zo kunnen we de versnelling in werking zetten met een positieve vibe.


Sannie Verweij, Gebouwinzicht: “Zelf bouw ik aan een game voor energiebesparing in de Utiliteitsbouw. Specifiek voor gebruikers en eigenaren van bestaand vastgoed. In 6 challenges neem ik ze mee van inzicht in waar ze nu staan, via wat kunnen ze direct al doen zonder grote verbouwingen (inregelen van installaties) tot het belang van een routekaart richting de toekomst. Zonder ambitie kom je nergens.”


Hoe werkt dit dan?

Met de aanpak van gamified leren welke gestoeld is op psychologische inzichten en de bijbehorende community helpen we de doelgroep om echte concrete acties uit te voeren en het behalen van de doelen. We maken gebruik van een bestaand platform van The2B Collective, en krijgen daarop een eigen GIDEON toegang. Met deze wijze van leren zijn al succesvolle resultaten behaald op games over Circulaire economie en Fossielvrije toekomst.


Figuur 2, Behaalde resultaten gamified learning met duurzame leerprogramma'sWaarom werken we aan dit project?

Dit platform is geen platform waar de deelnemers uitsluitend leren over energie besparen. Het gaat veel verder dan dat. Het beoogt een duurzame gedragsverandering teweeg te brengen. Het innovatieve karakter vindt ook plaats in de gamification van real life kwesties waar de deelnemers echt mee worstelen. In elke challenge zitten praktijkgerichte acties, zodat we de deelnemers ook direct activeren. En met deze manier van kennisoverdracht kunnen we op een leuke manier grote groepen mensen bereiken.


Sannie Verweij, Gebouwinzicht: “In de game voor energiebeparing in Utiliteitsbouw kunnen bijvoorbeeld acties komen om mensen te vragen om het werkelijk energie verbruik van hun gebouw uit te rekenen. Maar ook om hun huidige verbruik en de daarbij behorende ambities te delen op social media. Zo hopen we dat we nog meer mensen kunnen inspireren om de eerste stap in de goede richting te zetten.”


Voor wie doen we dit project?

Het toffe is dat het een platform is dat allerlei verschillende programma/ thema’s/ games kan hosten. Zo kunnen we een game maken om aannemers en bouwers meer te leren over de mogelijkheden van biobased bouwen. Maar we bouwen ook een game specifiek voor eigenaren en huurders van utiliteitsgebouwen om hen te helpen met energiebesparing. Er wordt ook gewerkt aan een game voor woningcorporaties en bouwers over slimme renovatieprojecten. Binnen GIDEON hebben we zoveel kennis aanwezig, en die willen we allemaal graag verspreiden, zodat we echt kunnen gaan versnellen. In het najaar 2022 kunnen we de eerste games al gaan lanceren. Games (of de losse challenges daaruit) kunnen makkelijk herhaald worden. Voor een andere doelgroep kan je ook bestaande opdrachten uit de games hergebruiken voor een nieuwe game. Een game voor aannemers kan ombouwen tot een game voor eindgebruikers of bewoners, door challenges aan te passen en toe te voegen.Waarom is het belangrijk dat dit er komt?

Kennis is macht. Laten we alle beschikbare kennis van de GIDEONS delen en verspreiden. En dat op een leuke, uitdagende en activerende manier.


Sannie Verweij, Gebouwinzicht: “Ik merk in mijn adviespraktijk dat ik aan het begin van een project vaak dezelfde informatie aan het herhalen ben. De kennis in de markt is echt nog dik onvoldoende. En dat terwijl er zulke simpele mogelijkheden zijn om vandaag nog 10 tot 30% energie te besparen in een groot kantoorpand door bijvoorbeeld de instellingen van de klimaatinstallaties te checken en beter in te laten regelen. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor schoolgebouwen.De basiskennis is aanwezig bij GIDEON, en zo kunnen we snel kennis over energiebeparing of gezond binnenklimaat binnen scholen verspreiden over het hele land. Als we die kennis via de game kunnen verspreiden, dan kunnen we samen mega impact maken.”


Wanneer loopt het project?

Als het project eenmaal is opgestart, dan kunnen er continue nieuwe games aan het platform toegevoegd worden. Voor iedere doelgroep kan je dan weer nieuwe content toevoegen. Maar het toffe is dat je ook content uit andere games kan hergebruiken. Zodat kennis nog beter verspreid kan worden.


Nog meer weten?

We maken gebruik van het platform van The2B Collective. Op hun site vind je ook voorbeelden van games die zij al draaien. Ook met hen kunnen we kennis en informatie uitwisselen. Supertof!


Welke games zijn er nu in ontwikkeling? 

 

Energie Bespaar Game @thuis 

Contactpersoon binnen Gideon: Doris de Bruijn

Ontwikkeling en eerste 3000 deelnemers betaald via subsidie traject Energiebespaarcoalitie

Gaat 10 februari (warme truiendag) van start met de eerste 3 gemeenten.

 

Energie Bespaar Game @kantoren en @bedrijven 

Contactpersoon binnen Gideon: Sannie Verweij

Ontwikkeling en eerste 1000 deelnemers betaald via subsidie traject Energiebespaarcoalitie

gaat eind maart van start, maar we zoeken nog deelnemers!

Meer weten? Kijk op https://gebouwinzicht.nl/gideonenergietransitiegame/

 

Game Energietransitieversnellen voor Woningbouw

Contactpersoon binnen Gideon: Sean Vos

Kleine game in combinatie met Renda Event

Aanmelden voor event: https://www.renda.nl/verduurzaming-versnellen

 

Circulariteit game van ISSO 

Contactpersoon binnen Gideon: Layla van der Schaaf en Jan Cromwijk

Gaat binnenkort van start, informatie volgt nog

 

Game van de Sociale Transitie 

Contactpersoon binnen Gideon: Maarten Filius 

Deze is nog in ontwikkeling, informatie volgt nog


Contact

Shanna de Lang – shanna.de.lang@the2bcollective.com

Sannie Verweij – sannie@gebouwinzicht.nl


Gideon wit.png
bottom of page