top of page
Gideon-illus-DEF-5000x1515.png

De bouwsector staat voor een enorme uitdaging. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet er een wonder gebeuren. Dat vraagt om een radicaal andere manier van ontwerpen, bouwen, onderhouden, samenwerken en financieren. Lees wat wij willen bereiken.

Wij veranderen de bouw

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. 


Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan. 


De tribes waar we aan werken zijn;

energietransitie.png
Energietransitie

De uitrol van efficiënte installaties en energiebesparing in de bouw moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen. 

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen.

sociale innovatie.png
Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing.

Updates & ideeën

Dit zijn Gideon artikelen en andere artikelen die we interessant vinden 

24 juni 2024

Het Grote Gideon Festival 2024

Het gaat door en wij hebben er zin in!

30 april 2024

Toegejuicht door Gideon

Een spectaculair voorbeeld van een publiek-collectieve samenwerking

14 maart 2024

MPG ongeschikt om biobased bouwen te stimuleren

Maar waarom is dat zo?

Wij zijn Gideon

Verandering wordt niet top-down opgelegd of bedacht en uitgevoerd door een klein clubje mensen. Om de bouwsector echt in beweging te krijgen en verandering te realiseren gaan we samen aan de slag. Gideon is een beweging met zelfsturende tribes, die bestaan uit verschillende mensen en verschillende bedrijven en initiatieven. Met elkaar werken we samen om ideeën te realiseren en daadwerkelijke verandering op gang te helpen.

Team-zwart wit.jpg
Koplopers

Een  groep van enthousiaste koplopers en organisaties die deze beweging ondersteunen en meedoen.

Team-zwart wit.jpg
Support-team

Het team helpt om de beweging op gang te brengen en ondersteuning biedt bij het organiseren en opzetten van de projecten. 

icon-animatie-diap-810px.gif
Word Gideon

Veranderen doe je samen. 

Word Gideon, samen veranderen we de bouw.

Gideon wit.png
bottom of page