top of page
energietransitie.png

Energietransitie

De gebouwde omgeving creëert 26% van de CO2-emissie door gebruik van energie.

De uitrol van efficiënte opwek, opslag en distributie van energie (elektra en warmte) en energiebesparing in de bouw en vastgoedsector moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen.

Wat willen we bereiken in de energietransitie?

Energietransitie diagram.png

Het is makkelijker om hoge eisen op te leggen aan de nieuwbouw, dan aan de bestaande bouw. Binnen de bestaande woning- en utiliteitsbouw willen we 80% reductie van CO2-uitstoot bereiken. Bij nieuwbouw concentreren we ons op energielevering vanuit het gebouw zelf. Nieuwe gebouwen worden dus energiepositief.

 

Beiden zijn te bereiken als opdrachtgevers de ambitie en lef hebben en de kennis om de juiste uitvraag te stellen. Wij zien het als onze taak om de mindere ‘durfals’ voldoende inzicht te geven in de haalbaarheid op technisch en financieel gebied. Vraag en aanbod moet duidelijk zijn, en voor sommigen ook pragmatisch, risicoloos én (financieel) haalbaar.

 

Succes, en de voorwaarden voor succes, moeten we in beeld brengen. Totdat er amper een argument meer is om hier niet aan mee te doen!

Waar werken we aan?

Condities

We werken aan ideeën en praktische richtingen om de energietransitie mogelijk te maken. De lat van Gideons ligt hoog. Met voorbeelden maken we duidelijk wat al kan en wat gaat kunnen. Daarmee openen we deuren en bieden vertrouwen dat er haalbare duurzamere oplossingen zijn.  Onvoorwaardelijke kennisdeling vanuit koplopers is essentieel om draagvlak te creëren en de noodzakelijke doelen te halen.

Projecten

Binnen de Tribe Energietransitie pakken we projecten op die de energietransitie verder helpen. We tonen lef, zijn impactgedreven, eerlijk en open en samen met anderen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan. Alle projecten die hieraan bijdragen maken we binnen de Tribe zichtbaar en brengen we verder.

 

De eerste projecten die we oppakken zijn dan ook

  • Inzicht in de cijfers en de bronvermeldingen

  • In kaart brengen welke toffe projecten er al lopen

  • In kaart brengen in welke sectoren er nog projecten nodig zijn of aangejaagd moeten worden.

  • Verder hebben we al diverse acties gedaan. Zoals de mede-organisatie van de #dagtegengas en het ondersteunen bij het realiseren van middelen om een deelplatform van zero-emissie bouwmateriaal mogelijk te maken.

Wil jij iets doen binnen de energietransitie tribe?

Ben jij nou met iets gaafs bezig? Heb je een idee dat out of the box of baanbrekend is? Een initiatief dat goed aansluiten bij de Gideon missie?

 

Meld je dan via mail en stuur je beknopte beschrijving naar energietransitie@gideonstribe.nl  


Wij nemen contact met je op, we kunnen onze kennis en ons netwerk inzetten en je verbinden met partijen die jou weer verder brengen om samen die duurzame doelen te behalen.

Wij veranderen de bouw ook met:

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen.

sociale innovatie.png
Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing.

Gideon wit.png
bottom of page