top of page
sociale innovatie.png

Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing, zoals; zelfsturende teams, nieuwe vormen van leiderschap en co-creatie binnen- en buiten de organisatie.

Diep vanbinnen voelen we dat onze gebouwde omgeving nog niet laat zien hoe mooi de wereld kan zijn. Dit is het moment om dat gevoel te volgen.
 
Sociale innovatie versterken is veranderkracht organiseren. 

Wat willen we bereiken met de sociale transitie?

Door nieuwe spelregels en waarden te introduceren werken we aan een sector die samenwerkt aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. We werken aan nieuwe waarden en vormen van organiseren.

Sociale transitie tribe.png

Belangrijkste doel Sociale transitie

We moeten vanuit ons gevoel gaan denken. We weten dat bouwen met beton niet de beste oplossing voor de toekomst is. De uiteindelijke verandering die we willen hebben is dat we vanuit dat gevoel gaan handelen. Wat we voelen gaan we meer bespreken en uitspreken. Niet voor alles is direct een passende oplossing. Als je voelt dat het anders kan, dan moet je het doen. Als je nog niet weet hoe het anders kan, moet je het kunnen bespreken.  

Welke doelen voor 2030 kun je dan aan denken?

Werken aan het afbreken van zaken waar we vanaf willen en het opbouwen van nieuw gedrag. Het onderstaande plaatje van de X-curve maakt dit proces duidelijk. ​

sociale transitie tribe x-curve.png

Wat we bijvoorbeeld moeten afbreken is het wantrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Kunnen we met elkaar een ritueel bedenken om de bouwfraude achter ons te laten? Hoe krijgen we een kettingreactie in de bouw?

 

Opbouwen gaat bijvoorbeeld om een andere economie. Welke waarden kunnen we centraal stellen. Kijk naar Struikroven. Dat is niet op financiële winst gericht, maar op natuurlijke en sociale winst. 

 

Waar werken we aan?

Condities

We werken nu nog niet echt aan het veranderen van regelgeving. De sociale transitie is vooral werken aan jezelf en samen met anderen werken aan verandering. Maar als iemand wel kansen ziet in het veranderen van wet- en regelgeving en daarmee de sociale transitie te versteken, laat het vooral weten. 

Projecten

  • Gilde van Verduurzamers: Beroepsvereniging voor professionals verduurzaming  gebouwde omgeving.

  • Spinwaves lab: Intensieve leiderschapstraining voor veranderaars in de bouw o.b.v. Theory U en biomimicry

  • Gideon Transition game: Gamified leren en activeren voor een duurzame gebouwde omgeving van morgen.

Wil jij iets doen binnen de sociale transitie tribe?

Ben jij nou met iets gaafs bezig? Heb je een idee dat out of the box of baanbrekend is? Een initiatief dat goed aansluiten bij de Gideon missie?

 

Meld je dan via mail en stuur je beknopte beschrijving naar socialetransitie@gideonstribe.nl

Wij veranderen de bouw ook met:

energietransitie.png
Energietransitie

De uitrol van efficiënte installaties en energiebesparing in de bouw moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen. 

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen.

Gideon wit.png
bottom of page