top of page
materialentransitie.png

Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen en processen, door hergebruik van bestaande materialen en door het toepassen van biobased materialen wordt deze emissie voorkomen. We helpen de condities daarvoor te creëren.

Wat willen we bereiken in de materialentransitie?

Willen we kans hebben om binnen carbon budget te blijven, is het noodzaak om fossiele en lineaire materialen versneld af te schalen en het gebruik van biobased en circulaire materialen versneld op te schalen.

 

 • CO2-intensieve materialen verduurzamen en afschalen

 • Hergebruik en recycling stimuleren en opschalen

 • Hernieuwbare biobased materialen stimuleren en opschalen

 

Welke doelen voor 2030 kun je dan aan denken?

 • Boeren en bouwers worden betaald voor koolstofopslag in gebouwen.

 • 100% van het isolatiemateriaal in bouwmarkten biobased

 • Verbeterde NMD-MPG-MKI-methodiek, die effectief stuurt op duurzamer bouwen

 • Zowel door de overheid als in tenders wordt er gestuurd op carbon budgetten

 • Milieu-impact van bouwmaterialen is met 50% gereduceerd

 • In 2025 wordt 5% van de extensieve agrarische gronden ingezet voor biobased gewassen voor bouwmaterialen en in 2030 13%

Waar werken we aan?

Condities

Om betere condities te creëren voor de materialentransitie werken we aan de volgende onderwerpen. Voor deze onderwerpen maken we nieuwe artikelen, proberen we (media)aandacht te krijgen en hebben we gesprekken met allerlei organisaties en personen binnen en buiten Den Haag.

 

 • MPG/MKI aanpassen biogene koolstofopslag in gebouwen

 • Witboek MPG (Sybren Bosch)

 • Stikstof – Koolstof – Bouwen (inzet fondsen)

 • Invloed op 8 programmalijnen Hugo de Jonge

Projecten

 • De houtcampagne

Wil jij iets doen binnen de materialentransitie tribe?

Ben jij nou met iets gaafs bezig? Heb je een idee dat out of the box of baanbrekend is? Een initiatief dat goed aansluiten bij de Gideon missie?

 

Meld je dan via mail en stuur je beknopte beschrijving naar materialentransitie@gideonstribe.nl

Wij veranderen de bouw ook met:

energietransitie.png
Energietransitie

De uitrol van efficiënte installaties en energiebesparing in de bouw moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen. 

sociale innovatie.png
Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing.

Gideon wit.png
bottom of page