top of page
condities creeeren.png

Gideons tribes

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. 


Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan. 


Gideons tribes zijn;

energietransitie.png
Energietransitie

De uitrol van efficiënte opwek-, opslag en distributie van energie en energiebesparing in de bouw- en vastgoedsector moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen.

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale

CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen kunnen we materialentransitie versnellen

sociale innovatie.png
Sociale transitie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor

sociale vernieuwing, bedrijfscultuur en gedragsverandering. 

Gideon wit.png
bottom of page