top of page

Alle kantoren Label C

Ondernemende Overheid

Meer kantoren moeten naar Energielabel C of hoger en moeten voldoen aan de energiebespaarplicht. Gideon voert actie om bedrijven te stimuleren haar verantwoordelijkheden te nemen. Tegelijk willen we ook de overheid vragen hier beter op toe te zien. Iedereen kan hieraan bijdragen. Hoe? Op deze pagina doen we je een paar suggesties.

01

Waar staat je gemeente nu?

Onderzoek de Label C en informatieplicht

Onderzoek hoe het in je gemeente of je bedrijvenpark is gesteld met de Label C en informatieplicht. Voldoen alle gebouwen aan de wettelijke verplichtingen en welke actie neemt de gemeente bij panden die dat niet doen?

 

Wil je zien hoe jouw gemeente er voor staat?

Actuele kaarten zijn hier te raadplegen:

02

Bepaal waar je naar toe wil en maak een plan

Hoe kan je bedrijven in jouw stad ondersteunen?

Wijs bedrijven in je gemeente op websites met tips, zoals deze van de rijksoverheid.

In de Metropoolregio Amsterdam hebben ze een mooi project opgezet rond 15% gas terug. Zij hebben aparte projecten voor kantoren, MKB en andere Bedrijven & Zorginstellingen. Klik hier voor meer informatie.

 

Op deze pagina staat ook een toolkit voor gemeenten om zelf aan de slag te gaan.

Financiering

Middelen zijn er in principe voldoende, er is voor beide verplichtingen geld in het gemeentefonds gestort. Label C is niet opgenomen in het basispakket.

Voor toezichthouders is een handreiking gepubliceerd met een handhavingsprotocol.

Middelen (€12 miljoen) voor het toezicht worden ter beschikking gesteld via het gemeentefonds. Er is daarnaast €56 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan Omgevingsdiensten ter intensivering van het toezicht op de Energiebesparingsplicht door de minister van EZK. Hiermee kunnen Omgevingsdiensten interne capaciteit opbouwen voor toezicht en handhaving. 10 miljoen euro hiervan is specifiek gericht op het toezicht voor de doelgroep Emissions Trading System (ETS-)bedrijven. Hiervoor zullen Omgevingsdiensten ook samenwerken in een landelijk coördinatieteam om hun expertise te delen.

Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Meer informatie is te vinden bij RVO.

Doe mee met de Energie Transitie Games

Je zoekt manieren om ondernemers en huurders op jouw locaties zo goed mogelijk te ondersteunen? De Energy Transition Games helpen hierbij.

 

Energie besparen wordt leuk en gemakkelijk gemaakt. Deelnemers leren van elkaar, komen in actie en in contact met elkaar! De game kan zo onderdeel worden van een groter pakket aan maatregelen dat de gemeente samen met parkmanagers en energie adviseurs aanbiedt aan de ondernemers.

Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten of je kunt je gelijk aanmelden

Gideon Energy Transition Games

03

Laat van je horen

De verduurzaming gebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Laat zien wat je als gemeente al doet om bedrijven te stimuleren en te helpen.

Laat ook duidelijk zien wat jullie ambitie is en maak bedrijven bewust wat de consequenties zijn als ze niet (tijdig) de stappen zetten.

04

Gideon_AllekantorenLabelC_Maxim_de_Gilder__1200x1200.jpg

Social media

Laat op social media zien dat je dit onderwerp belangrijk vindt. Gebruik daarbij de hashtag #allekantorenLabelC en voeg er jouw persoonlijke noot aan toe waarom jij het belangrijk vindt. Als veel mensen laten zien dat ze het belangrijk vinden dat we geen energie verspillen is dat voor bedrijven en politiek een reden om hier aandacht aan te besteden. 

Gebruik ons Campagne-beeld door de afbeelding op te slaan of deel onze Campagne-video met jouw persoonlijke boodschap!

Gideon wit.png
bottom of page