top of page

Noodbrief aan politiek

Versoepel regels voor herbestemming van leegstand

10 april 2022

Noodbrief aan politiek

Gideon building transition tribes en de aangesloten marktpartijen roepen de overheid op de juiste randvoorwaarden te creëren om de miljoenen vierkante meters leegstand in Nederland snel te transformeren naar kwalitatieve woningvoorraad.


Onderstaand artikel verscheen op 11 april 2022 op onze website. Lees onderaan een update van 3 mei 2022.

We hebben in ons land een punt bereikt waarbij het tekort aan humane opvanglocaties én het tekort aan betaalbare woningen zorgwekkend groot is.


De opvangcrisis - en ook de wooncrisis - kan voor een groot deel bestreden worden door transformatie van leegstaand vastgoed, maar de regels maken het voor vastgoedeigenaren nu nog te risicovol en de herbestemmingsprocedures duren vaak jaren. Volgens de laatste schattingen van onder meer adviesbureau Capital Value loopt het woningtekort in 2024 op richting 300.000 woningen. Tegelijkertijd staat er bijna veertig miljoen vierkante meter vastgoed leeg en bestaan er al meerdere bouwsystemen voor snelle transformatie van vastgoed naar semi-permanente woningen.


Er is dus voldoende ruimte om het groeiende aantal vluchtelingen sneller te kunnen laten doorstromen naar een humane manier van huisvesting, zodat zij niet onnodig lang verblijven in tenten of andere locaties die niet geschikt zijn voor wonen. De markt is er al klaar voor, nu de wetgeving nog.


In onze brief aan de Tweede Kamer roepen wij op de juiste randvoorwaarden te creëren om de miljoenen vierkante meters leegstand in Nederland snel te transformeren naar kwalitatieve woningvoorraad.


Wat vragen we van de overheid? Versoepeling van procedures


Met onze brief doen we vanuit de Gideon building transtion tribes en de koplopers die bij ons aangesloten zijn een dringend verzoek aan de Tweede Kamer tot aanpassing van wetgeving. We vragen om kortere procedures en het verlengen van tijdelijke huisvesting in bestaand vastgoed naar 20 jaar. De oplossing kan gevonden worden in de huidige wetgeving, de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’. Dit is een goed basisinstrument voor de inzet van transformatie-oplossingen voor bestaande gebouwen. De markt is er klaar voor en heeft al voldoende bouwmethodes voor de transformatie van gebouwen beschikbaar.


Wat kunnen we hier mee bereiken? Humane, sociale én milieuwinst


De versoepeling van procedures op korte termijn leidt in ieder geval tot een snellere en meer humane opvang van vluchtelingen. Er zijn echter meer voordelen aan de manier waarop we dit probleem willen aanpakken:


  • We benutten bestaande casco’s, waardoor veel materiaal en ruimte wordt bespaard t.o.v. volledige nieuwbouw

  • De oplossingen zijn losmaakbaar en kunnen na een eerste gebruiksduur een tweede toepassing krijgen

  • We huisvesten een klein aantal statushouders op locaties in bestaande omgevingen. Zo kan ondersteunende dienstverlening gecoördineerd aangeboden worden, vinden de nieuwe bewoners steun bij elkaar en wordt de draagkracht van de bestaande omgeving niet onevenredig zwaar belast.

  • Door leegstaand vastgoed (zoals kantoorgebouwen, industriële hallen, kerken, en gymzalen) te benutten voor deze doelgroep, verspreiden we de druk van het opvangen van deze plotselinge toename in tijdelijke huisvesting over alle gemeenten in Nederland. Wij bieden een oplossing voor huizen, maar alle Nederlanders kunnen op deze manier in hun eigen stad of dorp bijdragen aan het bieden van een nieuw thuis voor deze mensen.


Werkt deze oplossing alleen voor vluchtelingen? Nee, uiteraard niet. Deze zelfde aanpassingen zouden we kunnen inzetten om studenten en starters op de woningmarkt een thuis te geven. De plotseling toegenomen instroom maakt dit vraagstuk nog zoveel meer urgenter dan het al was, dat we de politiek vragen nu in actie te komen. Wat ons betreft kan deze oplossing iedereen op de woningmarkt helpen; nieuwe, bestaande en oude zoekenden!


Wat kun jij doen? Ondertekenen mee!


De brief krijgt vanzelfsprekend meer gewicht door de ondertekening van zoveel mogelijk relevante (markt)partijen, waardoor een serieuze behandeling van het verzoek kansrijker wordt. Er zijn al toezeggingen vanuit de Tweede Kamer om n.a.v. de brief kamervragen te gaan stellen.


Samen kunnen we ervoor zorgen dat de opvang van vluchtelingen snel humaner plaats kan vinden en de woningnood voor studenten en starters te verkleinen.


Een aantal van de meer dan 220 partijen die hebben ondertekend:

PROVADA, Lister Buildings, BOEi, Van Wijnen Amsterdam, KAW Architecten, Bouwlab, Climate Cleanup Foundation, Harm Edens, Maurits Groen, Pablo van der Lugt, Andy van den Dobbelsteen, Yvette Watson, Norbert Schotte, Jan Willem van de Groep, Marjet Rutten OMRT, Jelmer, Squarewise, PHI Factory, Building for Good, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Energiesprong, Steenvlinder en Architecten_Lab


Update 3 mei 2022


  • De brief is 220 keer onderschreven door interessante mensen/partijen! Waaronder Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG)

  • En we hebben veel mooie aandacht gekregen in o.a. publicaties van Cobouw Bouwberichten en Het Houtblad en binnenkort een artikel in HP/De Tijd!

  • Het geplande Tweede Kamerdebat hierover is helaas uitgesteld en de nieuwe datum is nog niet bekend :(

  • Wel staan er al 2 afspraken met Tweede Kamerleden om hen verder bij te praten over dit onderwerp! En hopelijk volgen er snel nog meer!


Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp en alles wat we met Gideon doen? https://www.gideonstribe.nl/contact

Gideon wit.png
bottom of page