top of page
Gideon-illus-DEF-5000x1515.png

De bouwsector staat voor een enorme uitdaging. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet er een wonder gebeuren. Dat vraagt om een radicaal andere manier van ontwerpen, bouwen, onderhouden, samenwerken en financieren. Lees in ons pamflet  wat wij willen bereiken.

Wij veranderen de bouw

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. 


Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we op positieve wijze, met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die daadwerkelijke verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen met anderen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan. 


De thema’s waar we aan gaan werken zijn de volgende;

energietransitie.png
Energietransitie

De gebouwde omgeving creëert 26% van de CO2-emissie door gebruik van energie. De uitrol van efficiënte installaties en energiebesparing in de bouw moeten fors versneld worden om de CO2-reductie doelen te halen. We helpen versnellen.

Materialentransitie.png
Materialentransitie

Het produceren van bouwmaterialen draagt voor 15% bij aan de totale CO2-emissie. Door de toepassing van minder CO2 -intensieve materialen en processen, door hergebruik van bestaande materialen en door het toepassen van biobased materialen wordt deze emissie voorkomen. We helpen de condities daarvoor te creëren.

sociale innovatie.png
Sociale innovatie

Bij innovatie in de bouw gaat het al snel over techniek. Maar technische innovaties slagen pas echt als er ook aandacht is voor sociale vernieuwing, zoals; zelfsturende teams, nieuwe vormen van leiderschap en co-creatie binnen- en buiten de organisatie. Sociale innovatie versterken is veranderkracht organiseren. 

cultuur.png
Cultuur

De bouwcultuur wordt gekenmerkt door resultaatsturing, beheersbaarheid, wantrouwen en naar binnen gerichtheid. Door nieuwe spelregels en waarden te introduceren werken we aan een sector die samenwerkt aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

condities creeren.png
Condities creëren

Het opschalen van innovaties in de bouw is lastig doordat de instapdrempels hoog zijn. Het creëren en versnellen van condities verlaagt die drempel. Dit gaat over een combinatie van vraagstimulering, aanbodontwikkeling, de juiste wet- en regelgeving i.c.m. marktnormeringen en de juiste financieringsoplossingen. Samen met koplopers brengen we dit in kaart en beïnvloeden we verandering.

icon-animatie-810px.gif
 Word Gideon 

Veranderen doe je samen, dus we hopen dat jij met ons mee wilt werken. Heb je een goed idee of project klaarliggen of loop je al een tijdje met een verhaal dat je naar buiten zou willen brengen? Word Gideon, samen veranderen we de bouw.

Doe met ons mee!

Updates & ideeën

Dit zijn Gideon artikelen en andere artikelen die we interessant vinden 

17 juli 2023

Markt dringt aan op een CO₂-eis voor de bouw

Gideons sturen Hugo de Jonge en Rob Jetten een brief met betrekking tot het introduceren van een CO₂-eis

21 juni 2023

Winnaars Het beste idee van Gideon

(dat zijn er dus 5!)

5 juni 2023

Hoe was de materialendag en het Gideon pop-up diner?

bottom of page