top of page

Weg met de paarse krokodillen rond energiebesparing

Sturen op werkelijke prestaties

16 mei 2023

Weg met de paarse krokodillen rond energiebesparing

Om de klimaatdoelen te halen is energiebesparing een van de belangrijkste thema’s. Ja, er is aandacht voor, en eerlijk is eerlijk: we laten ook nog veel liggen. Neem nu de utiliteitsgebouwen in Nederland. Alle gebouwen waar geen woonbestemming op zit. We weten dat het beter inregelen van installaties in deze gebouwen zo al 15% besparing kan opleveren. Anders gezegd; we stoten onnodig 2,5 Mton CO2 uit alsof het niets is.

En zo zijn er nog meer dingen makkelijk aan te pakken. Met Gideon willen we dit laaghangende fruit met elkaar plukken. Het sturen op werkelijke in plaats van theoretische prestaties is daarbij essentieel.


Laten we de paarse krokodillen weggooien en dus stoppen met het sturen op papieren doelen en verplichtingen zoals het energielabel. Wij zijn voorstander om de verantwoordelijkheid voor het energiegebruik bij organisaties zelf te leggen. Ze hebben dan zelf de vrijheid hoe ze de noodzakelijke besparing vormgeven.


Gelukkig zijn we niet de enigen die dit een goed idee vinden. Misschien ligt het aan onze voorkeuren voor gesprekspartners, maar eigenlijk vindt iedereen die wij spreken dit een goed idee. Inmiddels ondertekenden dan ook al 75 organisaties onze oproep. Daar zijn we blij mee, en we willen meer. Want dat maakt de kans groter dat de politiek hier ook echt gehoor aan geeft. Eind deze maand zitten wij om tafel met de minister en dan gaan we hem zoveel mogelijk handtekeningen aanbieden.


Teken je ook mee? Je vindt hier ook nog meer informatie over wat we willen bereiken en wie er nog meer ondertekenden.Gideon wit.png
bottom of page