top of page

Ready to Rumble!

Gideon Games

27 maart 2023

Ready to Rumble!Gideons willen de noodzakelijke transitie van de bouw en vastgoedsector versnellen om zo binnen de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden opwarming te blijven. Bij de Gideon Games zetten we gamified leren in om invulling te geven aan dit doel. Met gamified leren kunnen we grote groepen mensen activeren om bijvoorbeeld energieverbruik te verminderen. Er zijn nu vier games klaar die ingezet kunnen worden!


Wat zijn Gideon Games?

De Gideon Games werken op basis van Gamified learning. Mensen leren beter als iets leuk is! In De Gideon Games integreren we het leerproces in een omgeving die uitdaagt, enthousiasmeert én activeert. Daarvoor gebruiken we de kracht van games: uitdaging, competitie en tijdsdruk. We maken hierbij gebruik van het platform van 2bcollective.

 

Via elementen als (top)scores, ranking, badges worden deelnemers getriggerd om duurzaam te denken en te doen. Het is fun, laagdrempelig en effectief.


Welke games zijn er?

Er staan vier games klaar. Een energiebespaargame voor (kantoor)gebouwen en bedrijventerreinen, één voor bewoners (huurders / woningeigenaren) die met hun energieverbruik aan de slag willen en één voor woningcorporaties en hun ketenpartners ter voorbereiding op het Renda evenement van 30 maart, maar ook daarna nog gespeeld kan worden. Hieronder een overzicht en wat meer uitleg per game. Wij hopen dat we onder de Gideons mensen hebben die ons kunnen helpen bij het aantrekken van meer deelnemers!

 

Energie Bespaar Game @gebouwen
 • Voor wie: Een game die te spelen is met een interdisciplinair team van 1 (kantoor)gebouw: facility manager, huisvestingsmanager, eigenaar, huurder, installateur etc.

 • Doel: De game zet aan tot verduurzamen van jouw eigen gebouw, samenwerken binnen jouw team, maar ook tot kennis ophalen en kennis delen met de buren.

 • Kosten: Nu nog gratis! Ontwikkeling en eerste ronde deelnemers is betaald via subsidie traject Energiebespaarcoalitie

 • Wanneer: Gaat 3 april van start, maar we zoeken nog deelnemers! >> https://gebouwinzicht.nl/gideonenergietransitiegame/

 

Oproep voor de Gideons: Daag concreet een paar organisaties om nog voor 3 april mee te doen aan deze game. Richt je oproep bijvoorbeeld aan de facility manager van een organisatie die je goed kent. Aanmelden van teams kan via de link. Meer weten? Kijk op >> https://gebouwinzicht.nl/gideonenergietransitiegame/

 

Contactpersoon binnen Gideon: Sannie Verweij (06 22 15 11 75, sannie@gebouwinzicht.nl)

 

 

Energie Bespaar Game @bedrijventerreinen 
 • Voor wie: Een game voor teams van 5 tot 10 ondernemers op een bedrijventerrein. Elk gaat aan de slag met energie besparen in het eigen gebouw. Teams zijn gericht op onderling kennis uitwisselen.

 • Doel: De acties en opdrachten in de game helpen om het samenwerken op jouw bedrijventerrein te stimuleren, te leren van elkaar en natuurlijk ook om energie te besparen in je eigen pand.

 • Kosten: Nu nog gratis! Ontwikkeling en eerste ronde deelnemers is betaald via subsidie traject Energiebespaarcoalitie

 • Wanneer: Gaat 3 april van start, maar we zoeken nog deelnemers! 

 

Oproep voor de Gideons: We zijn concreet op zoek naar gemeentes en parkmanagers die de game dit najaar willen gaan inzetten als onderdeel van een groter project van samen verduurzamen. Bijvoorbeeld in combinatie met verduurzamingsprojecten buitenruimte, of energiehubs, of de energiecoaches die de gemeente inzet. Mensen die hier aanknopingspunten voor hebben, kunnen zich rechtstreeks bij Sannie melden via sannie@gebouwinzicht.nl


Eerste aanknopingspunt kan zijn om mensen uit te dagen in de ronde van 3 april al mee te doen om de game te testen, zodat je weet wat je in het najaar gaat inzetten.

 

Verder gaan we de game ook door ontwikkelen voor winkels, winkelcentra en winkelgebieden. Hiervoor zoeken we ook gemeentes en partners om deze in het najaar te verspreiden.

 

Contactpersoon binnen Gideon: Sannie Verweij (06 22 15 11 75, sannie@gebouwinzicht.nl)

 

 

Energie Bespaar Game @thuis 
 • Voor wie: Deze game is ontwikkeld om huishoudens te informeren en activeren rondom energie besparen, want echt iedereen kan het!

 • Doel: Aan de hand van 6 challenges, spelen huishoudens met en tegen elkaar en leren op een leuke en laagdrempelige manier hoe ze zelf direct actie kunnen ondernemen. Hierdoor verbruiken ze minder energie en daalt de energierekening.

 • Kosten: De ontwikkeling en eerste 1500 deelnemers zijn betaald via het subsidie traject Energiebespaarcoalitie

 • Wanneer: Eerste ronde is 10 februari van start gegaan, in het najaar volgen nieuwe rondes.

 

Oproep voor de Gideons: we zijn op zoek naar woningcorporaties, gemeentes, VvE’s, wijkverenigingen, huurdersbelangenverenigingen en andere organisaties die deze game willen inzetten in hun wijk voor bewoners die met energiebesparing aan de slag willen.. We verwachten van deze partij dat zij actief de participatie van deelnemers gaan ondersteunen. Er zijn wel communicatiepakketten en flyers beschikbaar en de game (6 speelronden in 6 weken) kan vooralsnog nog gratis gespeeld worden.

 

Contactpersoon binnen Gideon: Doris de Bruijn (06 48 25 57 42, doris@slimrenoveren.nl)

 

Game Energietransitieversnellen voor Woningbouw (voor evenementen!)

 

 • Voor wie nu: Kleine game in combinatie met Renda Event 30 maart. Informatie over het event: https://www.renda.nl/verduurzaming-versnellen

 • Voor wie straks: Bezoekers of deelnemers van nieuwe evenementen! De game kan ingezet worden binnen corporaties en hun ketenpartners of bijvoorbeeld als ketenpartners en opdrachtgever onderling te spelen.

 • Doel: Het zijn twee speelronden waarin bewustwording over de verduurzamingsopgave (hoeveel woningen per jaar, welke afspraken zijn er gemaakt etc.) en versnelling van de uitvoeringsoperatie (beren op de weg, versnellingskansen, goede voorbeelden) centraal staan. Hoe kunnen we de opgave wél halen?

 

Oproep voor de Gideons: Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor het event van 30 maart. Maar we zoeken ook nieuwe evenementen waar de game nogmaals ingezet kan worden. De game kan ingezet worden binnen corporaties en hun ketenpartners of bijvoorbeeld als ketenpartners en opdrachtgever onderling te spelen.


Contactpersoon binnen Gideon: Sean Vos (06 14 52 16 17, sean@slimrenoveren.nl).


Let the games begin!

 

Gideon wit.png
bottom of page