top of page

Oproep overhandigd aan Minister Jetten

Stuur ook op daadwerkelijk energieverbruik in utiliteitsgebouwen

1 juni 2023

Oproep overhandigd aan Minister Jetten

De minister voor klimaat en energie nodigde gisteren, woensdag 31 mei 2023, tien experts uit om van gedachten te wisselen over verdergaande energiebesparingsmaatregelen. Het kabinet werkt de (aangescherpte) Europese doelen uit tot een indicatief nationaal energiebesparingsdoel, maar realiseert zich dat er wellicht aanvullende maatregelen mogelijk zijn om meer energiebesparing te realiseren.

Als je tien deskundigen op het gebied van energie uitnodigt, is het natuurlijk onvermijdelijk dat een van deze mensen ook een Gideon is! Dus grepen we met Lisanne Havinga (Assistant Professor aan de TU Eindhoven en Gideon by night) de kans om onze oproep tot het sturen op daadwerkelijk energieverbruik in utiliteitsgebouwen te overhandigen.


Positief ontvangst

De andere experts in de meeting beaamden dat deze maatregel, onder andere naar voorbeeld van Australië en Engeland, een goede maatregel zou kunnen zijn naast de huidige labels en normeringen om concrete energiebesparingsdoelstellingen te halen. Sterker nog DGBC heeft voor Nederland in grote lijnen al een systeem uitgewerkt. Dat juichen wij alleen maar toe!


Gelukkig heeft de minister aangegeven hiermee zeker aan de slag te willen en staat het sturen op werkelijke energieprestaties in utiliteitsgebouwen nu extra op het vizier van BZK en EZK. Sterker nog vandaag in het commissiedebat Gasmarkt en leveringszekerheid kwam de overhandiging en het voorstel al terug.
Het ministerie van EZK heeft aangegeven er bij ons op terug te komen en daar houden we ze natuurlijk aan. Op naar maximale energiebesparing.


Nog even. Wat willen die koplopers dan?

Al een tijdje werken verschillende koplopers uit de bouwsector in de Gideonsbende samen. In deze beweging werken ze aan nieuwe condities, projecten en acties om de klimaatdoelstellingen van Parijs wel te gaan halen. Eerder al deden we begin januari een actie om mensen attent te maken op de Label C verplichting en vooral het handhaven en uitvoeren van de energiebespaarplicht. Maar zoals gezegd vinden wij dat niet genoeg.


Om de klimaatdoelen te halen is energiebesparing een belangrijk thema. Hoewel daar al wel enige jaren aandacht voor is laten we ook nog veel liggen. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat alleen al het beter inregelen van installaties tot een besparing van 15% kan leiden. Dit laaghangende fruit willen wij met elkaar plukken. Het sturen op werkelijke in plaats van theoretische prestaties is daarbij essentieel. Gelukkig zijn er naast de 70 partijen die via het Paris Proof Commitment dit idee al onderschreven, nu nog 70 koplopers uit de bouwsector extra die aangeven dit te willen. (tekenen kan nog steeds!)


Van alleen theoretisch, naar theortisch én daadwerkelijk verbruik

Er gelden op dit moment diverse regels voor bedrijven, zoals de label C verplichting en de Energiebespaarplicht. In de praktijk worden deze nauwelijks gehandhaafd. Bovendien gaan de huidige regels over het nemen van losse maatregelen, zonder een check hoeveel deze daadwerkelijk bijdragen aan daadwerkelijke energiebesparing. De theoretische energieverbruiken uit het energielabel wijken bijvoorbeeld vaak veel af van het werkelijke verbruik. Gemiddeld is het werkelijk verbruik naar schatting 30% slechter dan het theoretische verbruik.

Daarom is het werkelijk energieverbruik een betere manier om besparingen te meten en te monitoren.


Een systeem waarbij werkelijke prestaties worden gemeten en gebenchmarkt leidt tot:

  • Minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven

  • Effectievere handhaving

  • Urgentiebesef bij bedrijven

  • Meer impact door energiebesparing

  • Bedrijven kunnen zelf beslissen hoe ze energie besparen

  • Een boost voor de ontwikkeling van smart building technologie en digital twins, waarmee blijvend wordt ingezet op verbeterde monitoring

  • Doelstellingen voor maximaal kWh/m2


Nederland

In andere landen geldt al een dergelijk systeem en ook voor Nederland is dit al door de Dutch Green Building Council in grote lijnen uitgewerkt. Een kantoor bijvoorbeeld zou om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van Parijs maximaal 150 kWh/m2 in 2025 mogen verbruiken en in 2030 100 kWh/m2. met als einddoel 70 kWh/m2in 2040 (Paris Proof niveau). Voor winkels of industrie gelden andere normen.

Er bestaat in Nederland ook al een breed gedragen niet commerciële standaard. Het betreft de WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator), opgezet door diverse koplopers in de markt, die een snelle implementatie van beleid op werkelijke prestaties mogelijk maakt.


Hoe kunnen we verder?

Gideon - building transition tribes vraagt de overheid te zorgen dat ten minste de jaarverbruiken van bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik openbaar worden. Dit vraagt bijvoorbeeld dat de privacywetgeving op energieverbruik deels wordt opgeheven. Daarnaast dient er een plan uitgewerkt en geïmplementeerd te worden in lijn met de komende EPBD-regelgeving om het sturen op werkelijke prestaties in de praktijk vorm te geven.


Met deze aanpak sparen we niet alleen maatschappelijke kosten maar bereiken we ook meer resultaat!


Gideon wit.png
bottom of page