top of page

Markt dringt aan op een CO₂-eis voor de bouw

Gideons sturen Hugo de Jonge en Rob Jetten een brief met betrekking tot het introduceren van een CO₂-eis

17 juli 2023

Markt dringt aan op een CO₂-eis voor de bouw

Gideons roepen demissionair Minister De Jonge op om voet bij stuk te houden. 23 december 2022 stuurde (toen nog) Minister De Jonge een Kamerbrief waarin hij drie zaken aankondigde: (i) het aanscherpen en verbreden van de MPG, (ii) het introduceren van een CO₂-eis en (iii) het stimuleren van biobased bouwen. Naar aanleiding van deze brief – en eerder werk van Gideons – is er een klankbordgroep samengesteld voor onderdeel i en ii, die bestond uit drie groepen: koplopers (Gideon, DGBC, Nibe en Centrum Hout), het peloton (o.a. Aedes, Neprom, Bouwend Nederland en BNA) en achterblijvers (o.a. Betonhuis, NVTB, Metaalunie en FME).


 

Begrijpelijkerwijs was het een redelijk gepolariseerd onderwerp, aangezien een CO₂-eis – anders dan de huidige MPG – ervoor zorgt dat we als bouwsector beter op CO₂-emissies kunnen gaan sturen die vrijkomen bij de totstandkoming van materialen en daarmee wél kunnen sturen op het behalen van de klimaatdoelen. En dat is hard nodig! Maar liefst 11% van de mondiale CO₂-uitstoot is afkomstig van het produceren van bouwmaterialen en we sturen hier als bouwsector nu niet op.

 

Daarom roepen wij, samen met meer dan 300 partijen, demissionair Minister Hugo de Jonge op om vast te houden aan zijn eerdere aankondiging om een CO₂-eis te introduceren.

Afgelopen half jaar zijn onderzoeken uitgevoerd in opdracht van BZK en RVO naar een CO₂-eis (GWPa genoemd), waar ontegenzeggelijk uit naar voren komt wat iedereen die maar een greintje verstand van klimaatverandering heeft al wist: ons huidig instrument (MPG) stuurt niet op het halen van de klimaatdoelen, waardoor wij als sector ons aandeel in het reduceren van CO₂ niet gaan halen. Helaas lijkt het Ministerie van BZK zich minder aan te trekken van de noodzaak om snel als sector te sturen op materiaalgebonden CO₂-emissies en hebben zij aangegeven dat er in de Kamerbrief van Hugo de Jonge géén CO₂-eis wordt geïntroduceerd. Zélfs niet als indicator zonder dat het een eis is.

 

Wij Gideons laten het hier uiteraard niet bij. Het is niet zonder reden dat er mooie marktinitiatieven zijn, zoals 'Paris Proof Embodied Carbon' van Dutch Green Building Council en er steeds meer partijen werk maken van hun materiaalgebonden emissies. Daarom laten wij als Gideon - Building Transition Tribes en DGBC, samen met 300+ ondertekenaars, van ons horen:

 

Wij roepen de demissionair Minister De Jonge op om vast te houden aan zijn toezegging in de Kamerbrief van 23 december 2022, waarin hij sprak over “een normering voor de CO₂-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen”. 

 

De volledige brief vind je hier.

Gideon wit.png
bottom of page