top of page

Koplopende bouwers verzoeken Minister over uniformiteit

Een brief aan Hugo de Jonge met betrekking tot duurzaamheidsambities.

29 juni 2023

Koplopende bouwers verzoeken Minister over uniformiteit

Minister Hugo de Jonge heeft in een commissiedebat aangekondigd een “innovatiestandaard” te willen introduceren voor bovenwettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, omdat er een veelheid aan duurzaamheidsambities worden gesteld die niet uniform zijn. De concrete aanleiding voor deze “innovatiestandaard” zou zijn dat het stellen van bovenwettelijke eisen het gebruik van industriële oplossingen in de weg zou zitten.


Vervolgens hebben Gideons vernomen dat er in deze “innovatiestandaard” een begrenzing wordt bepaald op ambities, waarmee eigenlijk een rem op innovatie wordt ingevoerd. Bovendien impliceert deze maatregel dat de hoogte van bovenwettelijke eisen het gebruik van industriële en conceptuele bouw in de weg zou zitten.


Volgens Gideons is dat een misverstand. Wij hebben dit met verschillende industriële en conceptuele bouwers besproken en hieruit blijkt dat zij vooral gebaat zijn bij uniformiteit in de eisen en vooral welke indicatoren hierbij gebruikt worden. Bijvoorbeeld niet dat er in verschillende gemeenten op aparte manieren wordt uitgevraagd op het gebied van klimaatadaptatie. Het helpt hen – en de sector – als hier uniformiteit in komt. De gesproken partijen geven aan dat het juist de bovenwettelijke eisen en ambitieuzere uitvragen zijn die de weg plaveien voor koplopers, die vaak met geïndustrialiseerde oplossingen aantonen dat de overheidsdoelen - CO2 reductie en circulariteit - nu al ‘bouwbaar’ en schaalbaar zijn.


Wij hebben als Gideons de Minister opgeroepen geen nieuwe standaard te gaan ontwikkelen, maar gebruik te maken van de kennis en voorbeelden die er al zijn, zoals Het Nieuwe Normaal en Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Wij hebben – samen met de betrokkenen van deze voorbeelden - de belachelijke term “Innovatiestandaard” dan ook omgedoopt tot “Landelijke Standaard Toekomstbestendig Bouwen” en zullen in de verdere ontwikkeling samen optrekken om ervoor te zorgen dat de sector én het klimaat gebaat is bij de verdere ontwikkeling hiervan.


 

Dinant te Brinke - BAM

Onno Dwars - Ballast Nedam Development

Theo Opdam - Plegt-Vos

Harwil de Jonge - Heijmans

Biense Dijkstra - Dijkstra Draisma

Olga Görts - Netwerk Conceptueel Bouwen

Rutger Büch - Cirkelstad

Jurrian Knijtijzer - Finch Buildings

Gert van Vught - Sustainer

Sebastiaan Hameleers - Respace

John van der Doelen - Barli

Dennis van Lith - Fletts

Bob Elzen - Treetek

Hidde Proost - Startblock

Michel Baars - MOOS

Gideon wit.png
bottom of page