top of page

Hoe was de materialendag en het Gideon pop-up diner?

3 juli 2023

Hoe was de materialendag en het Gideon pop-up diner?

De tijd gaat snel, inmiddels is de onze materialendag en het Gideon Pop- up diner alweer even geleden! Er waren bijna 80 mensen op de materialendag en 120 mensen bij het diner! Iedereen die er was heeft kunnen lezen en kijken naar de grote transities waar we met de bouwsector voor staan.

Hopelijk voelde iedereen na deze avond zich (nog steeds) een Gideon die wil meebewegen naar die 1,5 graad samenleving. We geven je in deze nieuwsupdate graag een overzicht van de onderwerpen die zijn besproken en een aantal stappen die je kunt nemen om geen 'meestribbelaar' te zijn.

Dank je wel x 1000

We willen nog een aantal partijen extra bedanken, wij als Gideons willen natuurlijk Climate Cleanup bedanken omdat we samen met hen de materialendag mochten organiseren. Daarnaast zijn we heel dankbaar dat we via Keilecollectief de mogelijkheid kregen om dit op een fantastische locatie te doen. En natuurlijk de urbanisten voor de rondleiding door de voedseltuin en het toekomstige getijdenpark tijdens de lunch. En last but not least Marloes Arkesteijn voor het muzikaal opluisteren van ons diner!


MaterialendagIn de ochtend en de middag waren dus zo'n 80 mensen uit de materialentribe van Gideon aanwezig. Zij werden bijgepraat over verschillende onderwerpen en gingen daarna ook in groepen uiteen om verder met elkaar het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan.


Niet bouwen tribe

Hier kwamen flink wat lijntjes bij elkaar in het Keilepand! Onder leiding van Leonie van der Steen en Marjet Rutten sprak een groep mensen met elkaar over niet bouwen als oplossing voor een deel van de materialentransitie.


Gideon wil meer wonen zonder bouwen; meer mensen in één huis, splitsen, uitbouwen en optoppen en leegstaand vastgoed herbestemmen. Daarvoor lopen koplopers uit de sector tegen dingen aan; samenwonen is financieel onaantrekkelijk, vergunning verkrijgen voor woningsplitsing is moeilijk en het is niet makkelijk om bestaand (leegstaand) vastgoed te transformeren naar woningen. Deze tribe wil samenwonen financieel aantrekkelijker te maken, woningsplitsing te faciliteren en eenvoudiger woonruimte te creëren zonder te veel te moeten bouwen.

In de avond tijdens ons Gideon Pop-up dinner waren de initiatiefnemers van Platform Woonopgave aanwezig. Inmiddels zijn daar flink wat lijntjes gelegd. Zie ook deze post op LinkedIn. Nog niet aangehaakt, maar wel interesse? materialentransitie@gideonstribe.nl


Ontwikkeling vanuit hergebruik

Aansluitend op de niet bouwen tribe kwam een andere belangrijke tribe aan bod; ontwikkeling vanuit hergebruik. Deze tribe staat onder de bezielende leiding van Erik Koremans en speelt vooral in op de uitputting van onze wereldwijde grondstoffen en de groeiende vraag naar CO2-reductie in de bouw.

Niet slopen, maar oogsten is het motto van deze tribe. Ze hebben zich verzameld in het Urban Mining Collective. Ook deze tribe kan goed de aanvulling van Gideons gebruiken, dus zoek ze op, of haak aan via materialentransitie@gideonstribe.nl


Building Balance

Het lijkt soms wel of elke tribe een pakkende slogan nodig heeft. Bij Building Balance is dit niet anders. Van land naar pand. Een programma waarin boeren, verwerkers en bouwers samenwerken om biobased bouwmateriaal te verbouwen, te verwerken tot een product en toe te passen in de bouw van woningen. Minder stikstof, meer opslag van CO2, betere water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit. Building Balance gaat de komende tijd alleen maar verder opschalen en dat is goed nieuws voor iedereen die zich wil bezighouden met biobased bouwen en construction stored carbon. Volg ze op LinkedIn!


Ontwikkeling van carbon credits

Over construction stored carbon gesproken, carbon credits zouden een middel moeten zijn voor de transitie in de bouwsector.

Climate Cleanup is hierbij betrokken met haar partners. Eerder ontwikkelden zij al het construction based carbon rapport.

Nu willen ze verder; een generiek methodedocument dat voldoet aan EU QUALITY eisen en is getest op Nederlandse en internationale biobased materialen en projecten. Blijf ze volgen


De ontwikkeling van het 'MPG-traject' bij BZK

Norbert Schotte (Gideon) en Laetitia Nossek (DGBC) namen iedereen mee op deze reis. Gideons gaat het vaak niet snel genoeg. Maar soms gaat het gewoon niet snel. De Milieuprestatie Gebouwen moest beter, vond een deel van de Gideons. Dus gingen ze aan de slag, met een lange adem. Van het eerste manifest in december 2020 met 240 ondertekenaars, via publiciteit, kamermoties, een tweede manifest, nog meer kamermoties, een position paper en hopelijk nu uiteindelijk in juli een kamervoorstel. En dan komt nog het gedeelte van de juridische uitwerking…Gideon Pop-up dinerIn de avond kwamen zo'n 120 'oude' en 'nieuwe' Gideons samen voor een pop-up diner. Een informeel diner om elkaar en de tribes van Gideon beter te leren kennen.


Hoezo Gideon?

Gideon is een positieve beweging die werkt aan radicale verduurzaming van de bouw. We zijn gestart in de zomer van 2021 met een groepje koplopers (de Gideonsbende) die niet willen wachten met het verduurzamen van een zeer vervuildende sector. Zeker omdat ze zagen hoe het ook anders kan.


We zien drie grote transities in de bouwsector waarlangs verduurzaming kan plaatsvinden. Dit zijn dan ook de grote tribes waarin Gideons samenwerken. Vanuit deze tribes vloeien weer allemaal kleinere tribes van projecten, initiatieven, ideeën en condities die we als Gideons bedenken, ondersteunen en toejuichen. Hiervan hebben we er tijdens de avond ook een aantal toegelicht.


Building Balance

Van land naar pand. Een programma waarin boeren, verwerkers en bouwers samenwerken om biobased bouwmateriaal te verbouwen, te verwerken tot een product en toe te passen in de bouw van woningen. Minder stikstof, meer opslag van CO2, betere water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit. Building Balance gaat de komende tijd alleen maar verder opschalen en dat is goed nieuws voor iedereen die zich wil bezighouden met biobased bouwen en construction stored carbon. Volg ze op LinkedIn!


Crocodylus Purpureus

Blijven vechten tegen paarse krokodillen. Sturen op werkelijke energieprestaties in plaats van op theoretische besparingen in de utiliteitsbouw. Dat is dat de boodschap van het manifest dat we afgelopen week aan minister Rob Jetten mochten overhandigen. Hij kwam er 1 juni in het commissiedebat al gelijk op terug, dus dat is mooi!


Gideon wil meer samenwonen

Meer mensen in één huis, splitsen, uitbouwen en optoppen, leegstaand vastgoed herbestemmen.

Deze tribe wil samenwonen financieel aantrekkelijker te maken, woningsplitsing te faciliteren en eenvoudiger woonruimte te creëren zonder te veel te moeten bouwen.


In de avond tijdens ons Gideon Pop-up dinner waren de initiatiefnemers van Platform Woonopgave aanwezig. Inmiddels zijn daar flink wat lijntjes gelegd. Zie ook deze post op LinkedIn. Nog niet aangehaakt, maar wel interesse? materialentransitie@gideonstribe.nl


Niet slopen, maar oogsten

Aansluitend op de niet bouwen tribe kwam een andere belangrijke tribe aan bod; ontwikkeling vanuit hergebruik. Deze tribe staat onder de bezielende leiding van Erik Koremans en speelt vooral in op de uitputting van onze wereldwijde grondstoffen en de groeiende vraag naar CO2-reductie in de bouw.

Niet slopen, maar oogsten is het motto van deze tribe. Ze hebben zich verzameld in het Urban Mining Collective. Ook deze tribe kan goed de aanvulling van Gideons gebruiken, dus zoek ze op, of haak aan via materialentransitie@gideonstribe.nl


Carbon credits

Als je dan toch bouwt, het liefst met biobased materialen. En daarmee bouwen moet meer gewaardeerd worden. Carbon credits zouden een middel moeten zijn voor de transitie in de bouwsector. Climate Cleanup is hierbij betrokken met haar partners. Eerder ontwikkelden zij al het construction based carbon rapport. Nu willen ze verder; een generiek methodedocument, minimaal €150 per ton CO2-opslag, certificaten voor pilotprojecten en vooral meer bos, meer vezelgwassen en meer biobased.


CARBONLAB

De serie Carbon Stories katalyseert het gesprek over de (on)mogelijkheden van een klimaatpositieve gebouwde omgeving. In een serie thematische bijeenkomsten diepen ze het CO2 vraagstuk bouwsector breed uit. Carbon Stories is een initiatief van de denktank Carbonlab van GROUP A, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en het KeileCollectief. Je kunt hier 13 juni op de Provada bij aanwezig zijn en 22 juni, 21 september en 30 november hosten ze ook nog Carbon Stories. Interesse? carbonlab@groupa.nl


Rover worden?

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande, jarenlang verzorgde, planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken.

Struikrovers redden het bestaande groen uit voor-en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen ze samen met bewoners uit de buurt in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een Roverstuin.


Hoe blijf je betrokken?

De dag en de avond waren dus goed gevuld met deze onderwerpen en de deelsessies waar iedereen een actieve bijdrage aan heeft geleverd. We hopen dat we jullie hebben kunnen inspireren en dat jullie andere Gideons ontmoet hebben waar je ook weer inspiratie uit haalt. Uiteindelijk moeten we elkaar vooral vinden in onze gezamenlijke doel; de 1,5 graad samenleving bereiken en de bouwsector verduurzamen!

Bij Gideon verwelkomen we graag nieuwe Gideons. Soms organiseren we iets voor de hele groep, soms een actie of een ondertekening over een specifiek onderwerp. We zijn vooral een beweging en iedereen bepaalt dus zelf hoe en wanneer je meedoet of aanwezig bent.

Wil je achterhalen wat voor jou zou kunnen werken? De onderstaande gedachtegang zou je kunnen helpen:

  • Bedenk voor jezelf wat de overlap is van jouw eigen missie (waarvoor kom je je bed uit?) en de het doel om een 1,5-graad-samenleving te bereiken.

  • Hoe kun je jouw impact (op het versnellen van de transitie) vergroten?

  • Wat is daarvoor nodig?

  • Wat heb je daarvoor van Gideon(s) nodig?

  • Wat is de eerste stap die je tussen nu en een maand gaat uitvoeren?

  • Bekrachtig in één zin, die je bijvoorbeeld opschrijft, wat je gaat doen. En benoem eventueel je supportvraag aan het Gideon-netwerk.

  • Heb je een concrete vraag of actie? mail@gideonstribe.nl

Dus don’t be average, be Gideon

Pak die kans met om met andere Gideons samen te werken!


Gideon wit.png
bottom of page