top of page

Gideon gaat naar klimaattop Glasgow

om samen met ASN Bank en Climate Cleanup te pleiten voor houtbouw.

20 oktober 2021

Gideon gaat naar klimaattop Glasgow

Gideon - building transition tribes wil biobased bouwen de norm maken in Nederland. Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen levert duurzame en betaalbare woningen en gebouwen op én draagt bij aan het versneld halen van de klimaatdoelen en de biodiversiteit in ons land. Tijdens de klimaattop in Glasgow roepen wij, samen met ASN Bank en Climate Cleanup, de politiek en gelijkgestemden op om met ons mee te doen.

Ook wordt aan de Nederlandse klimaatgezant een nieuwe meetmethode om de klimaatimpact van houtbouw te berekenen overhandigd. Daarin wordt met voorbeeldcases van tientallen bouw- en vastgoedbedrijven (en dus van vele Gideons!) duidelijk hoe biobased bouw positief bijdraagt aan klimaatdoelstellingen.


Biobased bouwen en renoveren

Nederland staat voor een flinke opgave. Nederland moet de komende 10 jaar 55% minder CO₂ uitstoten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De bouwsector heeft een belangrijke rol in het fors reduceren hiervan. De bouwsector draagt voor de productie van bouwmaterialen zo’n 15% bij aan de totale CO₂-uitstoot van Nederland. Biobased bouwen en renoveren speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving mét meer betaalbare woningen. Door te bouwen met bijvoorbeeld kruislaaghout vermijd je het gebruik van beton of staal die in de productie veel CO2 uitstoten, haal je CO2 uit de lucht én leg je die veilig vast in gebouwen Door biobased te gaan bouwen kunnen we 10% van de totale Nederlandse CO2-emissie per jaar besparen.


Berekening opslag CO2

ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon ontwikkelden met partners uit de bouwsector de meetmethode construction stored carbon. Daarmee kan de opslag van CO2 in gebouwen eenvoudig en betrouwbaar worden vastgesteld. Zo kunnen bouwbedrijven, architecten en financiële instellingen de impact van hun (biobased) bouwproject op het klimaat berekenen. Deze impact wordt op dit moment nog niet standaard meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets voor gebouwen, de Milieuprestatie Gebouwen. Doen we dat wel, dan geeft dit een stimulans aan biobased bouwen. Daarnaast kunnen agrarische ondernemers en bouwers ook het opslaan van koolstof nog niet te gelde maken. Het kost de samenleving jaarlijks 2,3 miljard euro (125 euro per ton) om de eerdergenoemde 10% CO2 emissie verlaging, door een combinatie van opslag en verdringing van CO2-initensieve materialen, op te slaan in de diepe ondergrond van de Noordzee.


Beweging vergroten

Tijdens de aankomende klimaattop in Glasgow pleiten we ervoor om biobased bouwen de norm te maken. En de condities te creëren om Construction Stored Carbon financieel te waarderen voor bouwers en boeren. “Nederland kan koploper worden in biobased bouwen. Dat vraagt wél om stimulerende regelgeving, zoals financieringsinstrumenten en garantieregelingen vanuit de overheid, productcertificering van biobased materialen en voorbeeldprojecten die laten zien hoe het anders kan. Ten slotte is het nodig dat we de productie flink opschalen. Om de transitie naar een duurzame bouwsector te versnellen, vragen we de politiek en gelijkgestemden uit de financiële sector en de bouwsector met ons mee te doen. Die boodschap gaan we namens een groot netwerk van klimaatondernemers en partijen uit de bouwsector in Glasgow overbrengen” vertelt Jeroen Loots, senior adviseur klimaat bij ASN Bank.


Activiteiten in Glasgow


In aanloop naar en tijdens de klimaattop staan er meerdere activiteiten op het programma.


  • Op 30 oktober reist een kleine delegatie met een speciale klimaattrein naar Glasgow. De reis staat in het teken van ontmoetingen en gesprekken met de politiek, NGO’s en andere gelijkgestemden die zich inzetten voor het klimaat.

  • Op 2 november staat er een ontmoeting tussen ASN Bank en de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon Parma op het programma. ASN Bank zal, mede namens Climate Cleanup en de Gideonsbende, het rapport Construction stored carbon aanbieden. Met ingezonden voorbeeldcases van tientallen bouwbedrijven maken we duidelijk hoe houtbouw positief bijdraagt aan het klimaat.

  • Op 4 november geven Jeroen Loots van ASN Bank en Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma een presentatie over hoe biobased bouwen het verschil maakt. Deze presentatie is onderdeel van een evenement van het ministerie van Economische zaken en Klimaat over het klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

Gideon wit.png
bottom of page