top of page
Zorgen dat jouw gemeente voldoet aan energiewetgeving gebouwen
Zorgen dat jouw gemeente voldoet aan energiewetgeving gebouwen

do 15 dec

|

Lunch Webinar

Zorgen dat jouw gemeente voldoet aan energiewetgeving gebouwen

Wist je dat veel gebouwen niet voldoen aan de energiewetgeving? En dat er feitelijk sprake is van een milieudelict? Daar willen wij wat aan doen. Want door simpele eenvoudige maatregelen waar niemand voor in hoeft te leveren kunnen we veel gas besparen. En jij kunt daarbij helpen!

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

15 dec 2022, 12:00 – 13:00

Lunch Webinar

Over het evenement

Op 15 december hebben we van 12.00 tot 13.00 uur een lunchwebinar. 

Het programma:

- Uitleg wat de wetgeving inhoud en wat de stand is

- Uitleg wat jij kunt doen om je gemeente op te roepen er (meer) werk van te maken

Ben je wat activistischer ingesteld? En wil je bedrijven/panden die niet voldoen daar op een ludieke manier op attenderen? Dan hebben we daarvoor ook een leuk pakket aan middelen beschikbaar.

Meld je hier aan voor dit gratis webinar waarin we je alles vertellen!

Situatie

  • Per 1 januari 2023 moet kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012 en straks ook in de nieuwe omgevingswet die op 1 juli 2023 ingaat. Op 1 oktober had slechts 50% van de kantoren in Nederland energielabel C of beter, van 39% is het label onbekend.
  • Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht Energiebesparing van toepassing. In de wet rondom de informatieplicht energiebesparing staat dat je alle energiebesparende maatregelen die je in 5 jaar kan terugverdienen, verplicht moet uitvoeren. Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht Energiebesparing daaraan toegevoegd. Deze wet geldt voor elke organisatie die meer dan 50.000 kWh elektra verbruikt en/of meer dan 25.000 m2 aardgas. Zij moeten verplicht iedere 4 jaar aantonen dat aan alle maatregelen is voldaan. Globaal zijn er zo’n 90.000 organisaties die aan de informatieplicht moeten voldoen. Van alle organisaties voldeed slechts 10% aan de energiebespaarplicht! Een derde heeft überhaupt ruim drie jaar na dato de verplichte informatie aangeleverd. En dat terwijl niet voldoen kan leiden tot een dwangsom die begint met een bedrag van 10% van de energierekening per maand maar kan oplopen tot € 2500 per week.

Handhaving

  • Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver voor het energielabel. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. De gemeente kan de handhaving eventueel uitbesteden aan een omgevingsdienst. Op de website van het Informatiepunt leefomgeving (Iplo) wordt een handreiking gegeven over welke stappen er moeten worden genomen voor de handhaving.
  • Toezicht en handhaving op de informatieplicht energiebesparing is belegd bij het bevoegd gezag. de regionale omgevingsdiensten. Daarvan hebben we er 26 in Nederland. Het is echter zelfs voor deze omgevingsdiensten onduidelijk welke bedrijven precies vallen onder de energiebesparingsplicht. Zij hebben weliswaar een lijst met het aantal aansluitingen dat voldoet aan de randvoorwaarden, maar op die lijst staat niet welke winkel, kantoor of fabriek achter de aansluiting zit. Netbeheerders mogen die informatie niet aanleveren, ivm met een geheimhoudingsplicht die in 1998 is opgenomen in de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Actie

Per 1 januari zullen niet alle bedrijven voldoen aan de energiebespaarplicht en de label C verplichtingen. Als Gideon vinden we dit onbegrijpelijk. Enerzijds dat bedrijven dat niet doen en anderzijds dat er niet fatsoenlijk op gehandhaafd wordt. Daarom willen we (met de nadruk op de eerste werkweek beginnend op 9 januari) hierop actie gaan voeren. De actie bestaat uit een aantal elementen:

  1. Brieven van huurders aan de verhuurders om samen energie te besparen en te voldoen aan de verplichting.
  2. Brieven medewerkers aan hun werkgevers waarin ze oproepen dat ze bij een duurzaam, sociaal bedrijf willen werken dat voldoet aan de verplichtingen.
  3. Gemeente oproepen om te zorgen voor inzicht in de stand van zaken en een plan voor handhaving
  4. Pro-actief gebouwgebruikers en eigenaren informeren dat ze niet voldoen en in overtreding zijn
  5. Perscampagne
  6. Lobby landelijke overheid

Deel dit evenement

Gideon wit.png
bottom of page