top of page

Woningbouw in hout

De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen die toegepast (kunnen) worden in de (sociale) woningbouw in Nederland.

24 juli 2021

Woningbouw in hout

De Rapportage is ontwikkeld in het kader van de Buyer Group Houtbouw, een samenwerking van acht Brabantse Woningcorporaties onder de naam ‘Lente’.

De betreffende corporaties zijn: Alwel, Area, Brabant Wonen, Casade, Stadlander, TIWOS, WonenBreburg en Zayaz. Deze corporaties zien kansen voor houtbouw, maar hebben ook veel vragen. Deze Rapportage geeft een overzicht van de beschikbare informatie en gaat in op de voordelen en aandachtspunten van bouwen in hout. Het heeft niet als doelstelling projectspecifieke oplossingen te bieden.


De Buyer Groups zijn een initiatief vanuit het Rijk, IPO, VNG en UVW. Zij worden gefinancierd uit de Klimaatenveloppe (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het budget circulair bouwen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Coördinatie is in handen van PIANOo.


Voorjaar 2021 is ook het Inspiratieboek ‘Woningbouw in hout’ verschenen, met 18 voorbeeldprojecten, inclusief interviews met woningcorporaties, architecten en bouwers.


Lees hier de hele rapportage

Gideon wit.png
bottom of page