top of page

Totale visie en transitie

Brief aan – Beste Mark, graag presenteren we het TOT

11 januari 2022

Totale visie en transitie

Beste Mark,


Daar zijn we weer, vandaag begint het echt. Je hebt je kabinet compleet, gisteren is iedereen beëdigd, samen gingen jullie op de foto. Nu begint de overdracht, kennismaken, dossiers overdragen, afspraken plannen. Er ligt een flinke taak en het vertrouwen is laag. Je kondigde zelf eerder aan te willen gaan voor een ‘nieuwe bestuurscultuur’ en voor ‘een nieuw elan’ in dit kabinet. Dat is er niet zomaar, zeker niet als je aan je vierde kabinet begint, opnieuw dezelfde partijen en soms dezelfde mensen, alleen op een andere plek. Als je echt die bestuurlijke democratische transitie in wil, dan moet je ook moedig durven zijn. Hulp durven vragen of accepteren is daarbij essentieel. Er staan honderden experts, ondernemers en organisaties voor jullie klaar. Stuk voor stuk willen zij Nederland(ers) en de wereld vooruithelpen. Daarbij hebben we behoefte aan een overkoepelende visie en niet een set aan losse besluiten of maatregelen en ook dit zal tijd nodig hebben en misschien wel inspiratie of een nieuwe visie.


Wij hebben daarom als Gideon een eigen verkiezing gehouden. Wij gaan uit van de grote transities waar wij als maatschappij voor staan. Voor de belangrijke transities stellen wij koppels voor. Ga bij hen te rade, laat ze je helpen bij de transities waar we voor staan. Zorg dat er iemand is die meekijkt niet alleen op de inhoud en de waan van de dag, maar juist ook op de transitie die je door wil maken. De slag die wij als maatschappij moeten maken. Zorg dat er ook daarvoor een goed plan ligt dat de komende vier jaar overstijgt en de maatschappij weer meer tot elkaar brengt. Zodat ook het vertrouwen in de regering weer toeneemt.


De TOT voor de totale visie en transitie

Hierbij presenteren we graag het TOT: Transitie Ondersteunings Team. We weten zeker dat ze voor jullie klaar staan als je ze belt. En sommigen kun je eenvoudig in je eigen Tweede Kamer om hulp vragen...


1. Energietransitie: Van fossiele energie naar duurzame energie

a. Henri Bontenbal

b. Marjan Minnesma

2. Grondstoffentransitie: Van grondstoffenverspilling naar grondstoffen hergebruiken

a. Jacqueline Cramer

b. Sven Jense

3. Circulaire transitie: Van een vervuilende en verspillende economie naar een schone en circulaire economie

a. Onno Dwars

b. Anne-Marie Rakhorst

4. Voedseltransitie: Van een voedselsysteem gebaseerd op groei, volume en productiviteit naar een voedselsysteem dat de natuur versterkt, de bodem verrijkt, dierenwelzijn vooropstelt en boeren een eerlijke prijs betaalt

a. Johannes Regelink

b. Laura Bromet

5. Ruimtelijke transitie: Van een ruimtelijke ordening die financieel, economisch en functioneel gedreven is, naar een integrale, meervoudige ruimtelijke ontwikkeling waarin schone energie, water, natuur, milieu en klimaatadaptatie ingepast zijn

a. Jan Rotmans

b. Floris Alkemade

6. Financiële transitie: Van een financieel systeem waarin geld centraal staat (geld als doel) naar een financieel systeem waarbij maatschappelijke waarden centraal staan (geld als middel)

a. Joris Luyendijk

b. Damaris Matthijsen

7. Zorgtransitie: Van een technocratisch en bureaucratisch zorgsysteem naar een menselijk, warm en eenvoudige zorg

a. Jos de Blok

b. Teun Toebes

8. Onderwijstransitie: Van een onderwijssysteem waarin de organisaties centraal staan naar onderwijs waarin de leerling/student en docent centraal staan

a. Sjef Drummen

b. Johannes Visser

9. Sociale transitie: Van een verticaal, centraal aangestuurde samenleving naar een horizontaal, decentraal gestuurde samenleving.

a. Rick Brink

b. Yolanda Eijgenstein

10. Democratische transitie: Van een democratie die over mensen gaat naar een democratie waarin mensen zich gehoord en gezien voelen

a. Pieter Omtzigt

b. Ferenc van Damme


We hopen dat je dit advies niet van je af laat glijden. Iedereen die werkt in een zware baan met een zware taak kan wel een goed netwerk gebruiken van mensen die ze altijd kunnen bellen.


We zijn er voor je!


Gideon

Gideon wit.png
bottom of page