top of page

Potentie biobased materialen in de bouw

Een onderzoek naar de mogelijkheden en impact.

6 augustus 2021

Potentie biobased materialen in de bouw

Er ligt een aanzienlijke potentie voor biobased materialen in de bouw, waarmee zowel een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een circulaire economie als aan de gestelde klimaatdoelstellingen.

Op dit moment is het aandeel van biobased materialen in de bouw in Nederland laag. Op basis van gewicht is het aandeel van hout 2% en van overige biobased materialen 0,1%. Het technisch potentieel van biobased materialen is ingeschat aan de hand van

case studies.


Staal en steenachtige materialen zoals beton kunnen goed worden vervangen door hout. Voor isolatie bestaan er ruim voldoende biobased alternatieven. Daarnaast zijn er ook minder bekende biobased materialen beschikbaar als plantaardige dakbedekking, biocomposiet en lignine (dat o.a. bitumen in asfalt kan vervangen).


In de Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U) kan daarmee het gewichtsaandeel van biobased materialen worden verhoogd van 1% naar 50%, waarmee gemiddeld 20% reductie op de MPG-score wordt bereikt en 40% reductie op de CO2-uitstoot. In de GWW zien we reducties van de schaduwkosten en CO2-uitstoot van zo’n 70% op productniveau en 15 à 20% op areaalniveau.


Lees hier de hele rapportage

Gideon wit.png
bottom of page