top of page

Politici roepen op om groots in te zetten op biogrondstoffen

30 november 2022

Politici roepen op om groots in te zetten op biogrondstoffen

“Door inzet op biobased bouwen kan de woningbouw ineens een kans worden voor het klimaat en de landbouw”, zo omschrijft Tweedekamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie). Het is alsof een Gideon hem het een en ander heeft ingefluisterd, want hier worden wij vrolijk van!


Bouwen voor de Toekomst

Pieter Grinwis publiceerde dinsdag 22 november zijn plan “Bouwen voor de Toekomst”. In dit plan beschrijft hij 10 voorstellen om huizen te bouwen en isoleren met biogrondstoffen, over nieuwe verdienkansen voor boeren én een beter klimaat. Hoe zit dit ook alweer?


Een broodnodig alternatief voor vervuilende grondstoffen

Momenteel worden woningen doorgaans met materialen als beton, baksteen, cement en glaswol gemaakt. Dat gaat gepaard met hoge CO2-uitstoot en hiermee schieten we binnen 5 jaar door ons CO2-budget. Dit moet dus anders als we ons aan de klimaatdoelstellingen willen houden. Een alternatief voor deze klimaatvervuilende manier van woningbouw vormen biogrondstoffen. Bij biobased bouwen wordt er gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen op basis van bijvoorbeeld kalkhennep, miscanthus, stro of lisdodde. Deze vorm van bouwen stoot geen CO2 uit, maar slaat het juist op. Op die manier kan per jaar tot wel 6,4 Megaton CO2 bespaard worden bij alleen al de nieuwbouw van 75.000 huizen per jaar. Bovendien kan het telen van deze biogrondstoffen een mooi nieuw onderdeel worden van het verdienvermogen van boeren. 


Pieter Grinwis: “De woningbouwopgave is met 100.000 woningen per jaar heel groot. De huidige huizenbouw legt een zware druk op het klimaat. Door hernieuwbare materialen te gebruiken kunnen we die bouwopgave gebruiken om forse klimaatwinst te boeken. Veel vraag betekent ook veel aanbod, en daarin kan onze agrarische sector de hoofdrol spelen. Het produceren van biogrondstoffen is een mooie en broodnodige nieuw loot aan de stam met verdienmogelijkheden voor onze boeren en een grote bijdrage van hen aan de klimaatopgave.”


Aangenomen motie

Ook is er inmiddels een motie aangenomen die de regering verzoekt “in het aangekondigde pakket aanvullende maatregelen komend voorjaar de omslag naar in Nederland geteelde biogrondstoffen in de bouw te versnellen en daartoe een voorstel uit te werken uitgaande van subsidiëring uit het klimaatfonds en normering, bijvoorbeeld door aanpassing van het Bouwbesluit en de daarin vastgelegde bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen ten faveure van biobased bouwen”.

 

Wij als Gideonsbende steunen dit plan en deze motie uiteraard van harte. Door politici in Den Haag die hun oor te luister leggen bij koplopers in de sector, waardoor ze met dit soort plannen komen werkt motiverend voor de meer dan 2000 Gideons die dagelijks werken aan een gebouwde omgeving die energie levert, inclusief is en kan fungeren als een ‘carbon sink’. Wij noemen dit ook wel de anderhalve-graad-samenleving. Om dit te bereiken staan we in nauw contact met politici om de juiste condities te creëren. Want zeg nou zelf, zo’n gebouwde omgeving wil toch iedereen? De afbeelding bij dit artikel is van GreenInclusive en mogen wij gebruiken ter illustratie.

Gideon wit.png
bottom of page