top of page

Klimaatgezant voorziet grote groei voor natuurlijke bouw

en heeft vanmiddag de rekenmethode Construction Stored Carbon in ontvangst genomen

3 november 2021

Klimaatgezant voorziet grote groei voor natuurlijke bouw

De Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme heeft vanmiddag de rekenmethode Construction Stored Carbon in ontvangst genomen. Hij deed dat tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow.

Construction Stored Carbon laat zien hoe de bouwwereld in plaats van een vervuilende sector een klimaatoplossing wordt. Dat gebeurt door het vervangen van vervuilende door natuurlijke materialen. Steeds meer ondernemers in de bouwsector bouwen met hout, vlas, hennep, stro en andere natuurlijke materialen. ASN Bank maakte samen met Climate Cleanup en bouwersnetwerk Gideons een financiële methode die deze klimaatwinst berekent.

“We bouwen ons op een schone manier uit de crisis.” zegt Sven Jense van Climate Cleanup. “We willen het klimaatprobleem oplossen. Dus het is nodig dat we minder CO2 uitstoten én CO2 uit de lucht halen. Biobased bouwen, met hout en andere natuurlijke materialen, zorgt voor minder uitstoot dan conventionele materialen en het legt koolstof vast. Het is dus een praktische en concrete oplossing in de transitie naar een fossielvrije, schone bouwsector en economie.


Norbert Schotte van Gideon vult aan: “De materialentransitie van CO2 intensieve materialen naar hernieuwbare materialen, zorgt ook nog eens voor een nieuw en gezond businessmodel voor de boeren. Het doel is dat er uiteindelijk netto meer natuur bijkomt dan wordt weggehaald.”

Klimaatgezant Bourbon de Parme toonde zich onder de indruk van de tientallen verzamelde Nederlandse voorbeeldcases van bouwbedrijven die laten zien dat biobased bouwen positief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Hij benadrukte dat we veel minder met beton en staal moeten bouwen. Voor elke opgeslagen ton CO2 in natuurlijk bouwmateriaal wordt ook nog eens 1,2 ton CO2 uitstoot vermeden doordat geen metaal of cement nodig is. De Nederlandse bouwsector staat dan aan de vooravond van een grote ommezwaai.


Nederland koploper biobased bouwen

Tijdens de klimaattop in Glasgow pleitten ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon ervoor om biobased bouwen de norm te maken. “Nederland kan koploper worden in biobased bouwen” aldus Jeroen Loots van ASN Bank. “Om deze transitie in de bouwsector een stimulans te geven, is het cruciaal dat CO2-opslag wordt meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets voor gebouwen, de Milieuprestatie Gebouwen. Dit vraagt om een relatief eenvoudige aanpassing van de overheid en levert een belangrijke versnelling op in het vertragen van klimaatverandering.”


CO2 langdurig uit de lucht

Biobased bouwen en renoveren speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving. “Biobased bouwwerken kunnen honderden jaren mee. Als je een huis modulair bouwt en de materialen kunt hergebruiken, dan kan de koolstof in potentie wel duizend jaar vastliggen” licht Sven Jense toe.


Jan Willem van den Groep van Gideon voegt toe: "Construction Stored Carbon is dus een volwaardig alternatief voor Carbon Capture and Storage (in bijv. een oud gasveld in de Noordzee) en moet ook op dezelfde manier gebruikt en beloond worden als afvang en opslag van CO2 in de diepe ondergrond."

Download hier het rapport met voorbeelden van CSC (Construction Stored Carbon): www.constructionstoredcarbon.org 


Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. In 2030 wil ASN Bank dat alle financieringen en beleggingen samen netto klimaatpositief zijn.

Over Climate Cleanup

Climate Cleanup is een stichting opgericht door ondernemende mensen met als doel klimaatprobleem op te lossen door het te veel aan CO2 uit de lucht te halen met natuurlijke methoden zoals zeewier, bomen, planten, olivijn, de bodem en biobased materialen. www.climatecleanup.org


Over Gideon

Gideons zijn koplopers die samen de bouwsector op positieve wijze veranderen, zodat deze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. Gideons leiden de bouwsector naar veranderingen waarmee de klimaatdoelstellingen gehaald worden: 75% CO2-reductie in de gebouwde omgeving in 2030. Ze doen dit op positieve wijze, met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen. #wijzijngideon

Gideon wit.png
bottom of page