top of page

De bende verandert de bouw met…

Birgitta Kramer, Marjet Rutten, Guido Braam – Innoveren, financieren en industrialiseren

1 december 2021

De bende verandert de bouw met…

In de derde aflevering van de Gideon podcast; de bende verandert de bouw met…spreekt host Joost Thus van Respace met Birgitta Kramer van de Goldschmeding Foundation, Marjet Rutten, Gideon en al jaren vernieuwer in de bouwsector en Guido Braam, mede-eigenaar van Powered by Meaning. Ze bespreken dat ene waar de bouwsector om draait; of het sexy is. En geld, innovatie en industrialisatie.Of luister de aflevering op Spotify!
Marjet: “Minister van bouwen? Nou volgens mij is het eigenlijk de vraag of er wel een minister van bouwen moet zijn en al helemaal of die alleen moet zijn. We moeten de bouwopgave combineren met de verduurzamingsopgave, de landbouwopgave en de economische opgave. Juist die posten verbinden, maakt het interessant."


Guido: “De politiek moet veel meer in contact staan met ondernemers. Ondernemers hebben heel veel creativiteit en zijn ook bezig met problemen oplossen. Die ondernemers kun je ook gewoon inzetten voor die maatschappelijke doelstellingen die je wil halen."


Guido: “Je ziet het ook in onze documentaire, er zijn zoveel scale-ups die er helemaal voor gaan. Dan moet je als overheid ook launching customer durven zijn."


Brigitta: “De laatste maanden wordt er veel gesproken over de woningcrisis. De bouw zit in het oog van de storm. Te weinig mensen, krapte op de arbeidsmarkt, grondstoffen zijn duurder. Als minister zou ik kijken naar onderwijs. Er moeten meer mensen op de arbeidsmarkt komen die weten hoe ze circulair kunnen bouwen. De technische innovatie moeten niet veel sneller gaan dan de sociale innovatie. De technische innovaties moeten ook kunnen worden uitgevoerd."


Marjet: “Ik ben zelf heel erg van practise what you preach. Ik had een paar jaar geleden eens een zaal voor me met mensen die allemaal bezig woningverduurzaming en toen ik vroeg wie er zelf eigenlijk zijn huis aan het verduurzamen was en toen waren er maar twee of drie. Ik hou zelf wel van dat pionieren ook. Als ik thuis iets wil doen, dan moet ik ook met mijn partner het gesprek aan of iets wel een goede businesscase heeft."


Guido: "Je kunt in de bouw pas concurreren met het veel te goedkope beton. Als je als houtbouw- of biobased-bouwer wil concurreren met betonbouw, dan moet je wel industrialiseren."


Brigitta: “We zijn hier te gast bij de Provada, maar ook hier zie je gelijk dat er ook nog veel winst te behalen is. Er zijn hier wel een aantal stand die opgebouwd zijn met natuurlijke materialen en daarvan hoop je dat die afgebouwd worden, opgeslagen en opnieuw gebruikt. Maar ik zou willen dat iedereen die hier staat die ambitie heeft, juist ook voor zo’n evenement. Provada heeft aangegeven dat zij wel echt die ambitie hebben voor de volgende keer. Dat is toch geweldig!”


Brigitta: “Iedereen kan zijn werk op een andere manier in gaan richten en meer duurzaam en circulair gaan werken. Dat begint bij de strategie van een bedrijf, dat zij dat daar echt in opnemen, maar uiteindelijk moet dat doorsijpelen naar de gemiddelde medewerker. Goldschmeding foundation kan met die filantropische financiering daar echt bij helpen, bij onderwijs, bij die scale-ups."


Guido: "De toegang tot kapitaal is superbelangrijk. Maar voor scale-ups is het heel lastig. Zelfs als beleidsambtenaren proberen om de drempel zo laag mogelijk te maken, dat blijft het een crime. Als je met vijf mensen in een scale-up zit dan heb je nog geen ISO-certificering."


Marjet: "We moeten snelheid maken met innovatie en het zou echt heel jammer zijn als geld hier vertraging in brengt. Het zou bijvoorbeeld ook echt helpen als opdrachtgeverschap in Nederland op een andere manier zou worden ingezet. Als overheidspartijen, woningcorporaties meer zouden inkopen op het aanbod dat er is, echt kijken naar wat is nou het beste. Als je die cultuur kunt veranderen, dan krijg je een ander soort markt, dan loont het ook om te innoveren."


Powered by Meaning, mede-eigenaar Guido Braam is 20 jaar geleden in Nederland begonnen met het introduceren van de circulaire economie. Maar de laatste jaren is hij met Powered by Meaning helemaal gefocust op bouw en vastgoed. Guido weet dat dit niet de makkelijkste sector is om te veranderen, maar gelooft dat dit wel de juiste sector is om de verandering naar een circulaire economie in gang te zetten. Een van de programma’s die zij opgezet hebben is Circulair@scale, van dit tweejarig programma is een documentaire gemaakt die zijn première beleefde op de Provada en nu te zien is via Youtube.

Goldschmeding Foundation is een filantropische stichting. De Goldschmeding Foundation werkt aan een betere wereld waarin Mens, Werk en Economie met elkaar in balans zijn én elkaar versterken. Daarbij richten ze zich ook op het helpen van circulaire economie en zijn ze betrokken bij het Circular@Scale programma waarvan de documentaire in premiere ging op de Provada.


Marjet Rutten is Gideon van het eerste uur en al vanaf 1998 werkzaam in de branche en wil bijdragen aan een dynamische, succesvolle bouwsector. Zij doet dit door organisaties bewust te maken van de ontwikkelingen om hen heen en hen concrete handvatten te geven hoe zij daarop in kunnen spelen. Innovatie (de energietransitie, digitalisering en industrialisatie) en marketing zijn thema’s waar zij warm voor loopt.De Podcast

De eerste zes afleveringen van deze Gideon podcast worden mede mogelijk gemaakt door de organisatie van PROVADA waar we deze podcast live mochten opnemen op de Studio Circulair stand die ons ter beschikking werd gesteld. In de komende zes afleveringen praten we met Gideons en met de scale-ups uit van Circular@Scale (een tweejarig programma van PoweredbyMeaning) over verandering en verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.


De Bende verandert de bouw met...

Een podcast over hoe we de bouwsector wél kunnen veranderen. Wij willen 75% CO2 reductie realiseren vóór 2030. Dat is maar weinig tijd. Daarom zijn we druk aan de slag met onze ideeën en projecten. Maar we praten er ook graag over. Dat doen we in deze podcast. In elke aflevering andere gasten, andere Gideons en andere ideeën om de klimaatdoelstellingen die er liggen te halen. Abonneer je nu op ons kanaal op Spotify!

Gideon wit.png
bottom of page