top of page

Wat doen jullie eigenlijk?

#ikbengideon #ikveranderdebouw

1 december 2021

Wat doen jullie eigenlijk?

Op 27 september kwamen er 100 Gideons bij elkaar om met elkaar te praten over dat wat zij zijn. Koplopers en verbinders in de bouwsector. Op wat voor manier dan ook, op de voorgrond of juist wat meer op de achtergrond. Rondom vijf verschillende thema's kwamen er ook verschillende ideeën langs.

En dat is precies wat een Gideon ook kenmerkt. Niet alleen kijken naar wat al gedaan is, of hoe het zou moeten. Ook projecten starten die daadwerkelijk verandering teweeg gaan brengen!


Tijdens deze dag hebben we daar ook met elkaar over gesproken en sinds die tijd zijn er al een flink aantal projecten gestart. Graag brengen we je hier nu op de hoogte van een selectie van die projecten. Binnenkort krijgen de projecten en de verschillende thema's waar we langs werken een wat meer vaste plek in de website.


We krijgen trouwens ook regelmatig de vraag hoe je een Gideon wordt, ook als je niet op het Gideon event was. Daar zijn natuurlijk geen echte regels of voorwaarden voor. Als je ideeën passen bij waar de Gideonstribe voor staat (dat hoeft echt niet 1-op-1 overeen te komen) en als je enthousiast bent, dan ben je Gideon. En dan hoef je daar echt niet elke dag mee bezig te zijn of uiting aan te geven, zoals een aantal leden uit ons kernteam :) Wil je ook op de hoogte blijven van wat de Gideons aan het doen zijn? Laat dan hier je gegevens achter.


Wil je aansluiten bij een van de projecten? Neem dan contact op met de kartrekker die bij het project staat.


Projecten

De lijst projecten hieronder is niet definitief en misschien niet compleet, stuur gewoon even een mailtje als je er een vraag over hebt!


 • Kleiner wonen, grootser leven

Duurzame woningbouw in communityvorm op landbouwgrond. Martijn van Brug martijn@unibouw.eu


 • Iedereen te leren transformeren Gamified leren en activeren voor een duurzame gebouwde omgeving van morgen. Yvette Watson yvette.watson@phifactory.com


 • VINK: Platform hernieuwbare materialen

Open source kennisplatform voor biobased natuurinclusief bouwen.

Ralf van Tongeren vantongeren@platform-m3.nl


 • Wij willen biobased

Campagne ter bevordering biobased bouwen in de samenleving.

Mark Beuving mark@dehouteneeuw.nl


 • DWWK: Doen wat we al kunnen

Belemmeringen bespreekbaar maken met grote bouwers in NL.

Annius Hoornstra annius@ah-g.nl


 • Het nieuwe normaal

Goed en eenduidig sturingsinstrument voor circulaire ambities

Sybren Bosch bosch@copper8.com


 • Circulaire bouwbeurs

Bouwbeurzen circulair maken (zowel inhoudelijk als materialisatie).

Joost Thus joost@respace.nl


 • Doe mij er maar tien

Biobased koopwoningen met diverse projectontwikkelaars neerzetten.

Marjet Rutten/Jan Willem van de Groep rutten@constructief.org/ janwillem@vdgroep.nl


 • Construction Stored Carbon

Eerlijke waardering van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Norbert Schotte/Jan Willem van de Groep norbert@gideonstribe.nl / janwillem@vdgroep.nl


 • Gilde van verduurzamers

Beroepsvereniging voor professionals verduurzaminggebouwde omgeving.

Wietse Walinga wietse@smartwp.nl


 • Gideonderwijs

Tribevorming voor onderwijsprojecten.

Marten Valk marten@valkwerk.nl


 • Klimaatakkoord van de Bouw

Vanuit de markt met een ambitieus plan komen om de klimaatdoelstellingen wel te realiseren.

Norbert Schotte/Onno Dwars norbert@gideonstribe.nl


 • Voorkom een Carbon Lockdown

Het carbon budget doorrekenen naar G20 en top 50 ontwikkelaars/bouwers

Jan Willem / Norbert janwillem@vdgroep.nl


 • Vervolg manifest 'Eerlijker speeldveld voor een Duurzamer Nederland'

Toezegging van minister heeft geleid tot een onderzoek naar het waarderen van biobased bouwmaterialen. Wij zijn actief betrokken in de klankbordgroep.

Jan Willem / Norbert norbert@gideonstribe.nl


 • R&D hergebruikte betoncomponenten

Urban mining: betonelementen oogsten, splitsen en recyclen.

Michiel Visscher michiel.visscher@rhdhv.com


 • Ketenvorming landbouw - bouw

Vertrouwen en vraagzekerheid creëren voor biobased bouwmaterialen tussen boeren en afnemers.

Jan Willem van de Groep janwillem@vdgroep.nl


 • Bestaande utiliteitsbouw

Radicale CO2-reductie in bestaande utiliteitsbouw realiseren

Sannie Verweij sannie@gebouwinzicht.nl

Gideon wit.png
bottom of page