top of page

Stichting  Gideon - Building Transition Tribes

Gideon - building transition tribes is opgericht als stichting en heeft een ANBI status. Deze Algemeen Nut Beogende Instelling status wordt door de belastingdienst toegekend aan goede doelen die transparant en controleerbaar aan het algemeen nut werken. 


Giften aan goede doelen met een ANBI status zijn in beginsel aftrekbaar van de inkomstenbelasting of winstbelasting. Het heeft dus fiscale voordelen voor de schenker maar ook voor de ANBi instelling zelf. Deze is bijvoorbeeld geen schenkingsbelasting of successierechten verschuldigd over giften en legaten.

Naam

Stichting Gideon – Building Transitions Tribes.

In artikelen spreken schrijvers ook wel eens over De Gideons of de Gideonsbende.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het versnellen van de transitie naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving door activiteiten te initiëren, ondersteunen, promoten en uit te voeren waarmee het voor de bouwsector mogelijk wordt om zo snel en optimaal mogelijk invulling te geven aan het halen van de Parijse Klimaatdoelen. 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van Gideon - building transition tribes bestaat uit drie bestuursleden. Zij besturen de stichting onbezoldigd. Ze krijgen hiervoor geen vergoeding. 

 

  • Norbert Schotte - Voorzitter

  • Bram van der Kam -Secretaris

  • Jan Willem van der Groep - Penningmeester
     

KVK 
Het KVK van de stichting is 83455612.
 
BTW
Het BTW van de stichting is NL862880956B01.
 
RSIN
Het RSIN van de stichting is 862880956.
 
IBAN

Het IBAN van de stichting is IBAN NL53 TRIO 03202978 37.

Contact

Alle bestuursleden en actieve bijdragers aan de stichting zijn de vinden via de wie is Gideon pagina op deze website. 

 

De stichting is ingeschreven op:

C Missetstraat 47

7005AA Doetinchem

 

Het snelste kun je ons bereiken door te mailen naar mail@gideonstribe.nl

Voor administratieve zaken kun je ons bereiken door te mailen naar administratie@gideonstribe.nl

Beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan: De door de stichting gegenereerde gelden worden geheel dan wel nagenoeg geheel aangewend ten behoeve van het doen van geldelijke uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen.

Verwezen wordt naar de op deze website gepubliceerde actuele jaarrekening van de stichting, onder bijvoeging van een staat van baten lasten en de verrichte schenkingen over het betrokken jaar die wij zullen publiceren na het afronden van het eerste complete boekjaar. 

Actueel verslag van de activiteiten

Graag verwijzen we hiervoor naar de pagina updates & ideeën.

Gideon wit.png
bottom of page